– Sokkelen skaper verdier som aldri før. Høy produksjon av olje og gass kombinert med høy etterspørsel, og ikke minst råvarepriser, gjør at statens inntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Høy produksjon av olje og gass fra 94 felt på norsk sokkel resulterte i 645 millioner fat olje og 113 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er en liten økning fra året før. Og oljedirektøren forventer at veksten fortsetter.

– Oljedirektoratet forventer stabil, høy produksjon også de neste årene. Mange nye funn, samt at en rekke nye felt bygges ut de kommende årene, gjøre at produksjonen forventes å øke noe frem mot 2024, sier Sølvberg.

Ekstrem gass-effekt

Hvert år legger Oljedirektoratet frem en oppsummering av olje- og gassåret som gikk i en presentasjon kalt Sokkelåret. Her oppsummerer oljedirektør Sølvberg resultatet av leting og produksjon, samt prognosene for investering og produksjon de neste fem årene.

Eksportverdien av petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gassprisene som bidrar til økningen. De siste månedene av 2021 utgjorde gass 70 prosent av den totale eksportverdien fra petroleum.

– Normalt utgjør gassen litt under halvparten, bemerker oljedirektør Sølvberg.

Totalt investerte oljeselskapene om lag 150 milliarder kroner i felt og utvikling av funn på norsk sokkel i fjor. Det er noe mindre enn i 2020. Prognosene viser at investeringsnivået vil gå ned i 2022, før investeringene øker igjen frem mot 2025.

Investeringene vil bidra til høy og lønnsom produksjon frem mot 2030. Men etter det viser dagens planer at produksjonen vil falle. Hvor mye og hvor raskt, avhenger av hvor mye olje og gass selskapene finner.

Les mer: Røkke med gigantkjøp på norsk sokkel

– En tankevekker

Fjorårets leting etter olje og gass resulterte i 20 funn. Totalt ble 40 letebrønner avsluttet, fordelt på 31 såkalte undersøkelsesbrønner og ni avgrensningsbrønner.

Det ble gjort tre funn i Barentshavet, fire funn i Norskehavet og 13 funn i Nordsjøen. De tre største funnene - Dvalin Nord, Blasto og King - var betydelig større enn resten, og utgjorde omtrent halvparten av tilveksten av ny olje og gass i 2021.

Som Nettavisen skrev i forrige uke, har det blitt gjort en rekke nye funn av olje og gass nær Troll- og Fram-området de siste par årene. Oljedirektør Ingrid Sølvberg har også lagt merke til utviklingen.

– Det er en tankevekker at det fortsatt skjuler seg så mange forekomster og betydelige olje- og gassressurser i et område vi trodde vi kjente godt også for mange år siden, sier Sølvberg.

Oljedirektøren sier at Oljedirektoratet helst skulle ha sett flere letebrønner i mindre kjente og mer umodne områder.

– Selv om sjansen for å finne noe kanskje anses som mindre, er det også her at sjansen for å gjøre store funn er størst, sier Sølvberg.