- Arbeidsføre personer under 25 år skal ikke settes på passiv stønad, men delta i kvalifiseringsprogrammet som hjelper dem i aktivitet, sier sosialpolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han mener ungdom må hjelpes til aktivitet i form av arbeid eller utdanning. Mens regjeringen skryter av lav arbeidsledighet, viser tallene at det aldri tidligere har vært flere som står helt utenfor arbeidslivet. Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet er ett av flere tiltak som KrF foreslår.

Obligatorisk
- Kvalifiseringsprogrammet er i dag en frivillig tjeneste, og har vært en stor suksess når det gjelder å få folk i aktivitet. Dette programmet bør som hovedregel gjøres obligatorisk for alle under 25 år som har arbeidsevne, men som i dag går på passiv stønad i form av uføretrygd, sosialhjelp og lignende, sier Ropstad. Han sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

KrFs talsmann peker også på at arbeidsmarkedstiltak kuttes med 7.000 plasser sammenlignet med plantallene for 2010. Regjeringen viderefører nivået fra Revidert nasjonalbudsjett, hvor KrF foreslo 1.000 ekstra plasser.

Flere i arbeid
- I en tid der stadig flere kommer på passiv stønad, burde det heller satses mer på å få flere tilbake i arbeid, sier Ropstad.

Han tar også til orde for mer bruk av gradert uføretrygd, hvor den enkeltes arbeidsevne utnyttes bedre. (ANB)