Eiendom Norge gir ut statistikk for leiemarkedet fire ganger i året. Og tallene for fjerde kvartal viser at leieprisene i fjerde kvartal i de fire store byene steg med 1 prosent i fjerde kvartal 2022. I 2022 har leieprisene steget med 7,5 prosent.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i fjerde kvartal og 2022 under ett. Normalt synker leieprisene i årets siste kvartal, men i år steg de, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Den sterkest utviklingen i fjerde kvartal hadde Bergen og Trondheim med en oppgang på 4,5 prosent, mens i Oslo var oppgangen moderate 0,5 prosent. I Stavanger og Sandnes sank leieprisene med 3,8 prosent i fjerde kvartal, men disse byene hadde en nærmest eksplosiv økning i tredje kvartal.

For hele 2022 steg leieprisene i Bergen og Trondheim med henholdsvis 13,6 og 13,5 prosent, etterfulgt av Oslo med 6,5 prosent. I Stavanger og Sandnes vokste leieprisene med 3,9 prosent.

Les også

Elise (29) leide ut leiligheten, solgte bilen og flyttet til Milano: – Jeg kjente at jeg hadde gått glipp av noe

Tøff økning i vente

Gjennom 2022 har inflasjonen, prisveksten, endret takt både i Norge og internasjonalt. Det er ifølge Lauridsen naturlig at dette også virker inn på utleieprisene.

– Inflasjon skal møtes med høyere rente som gir høyere avkastningskrav og utgifter for utleierne. Dessuten gir husleieloven utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen. Når inflasjon nå er tilbake i økonomien er sannsynlig at mange benytter anledningen til å justere husleien deretter, sier Lauridsen.

Mange leiekontrakter reguleres gjerne med utgangspunkt i årsveksten per oktober eller november. Det betyr at mange leietakere i år kan vente en økning i leien på enten 7,5 prosent eller 6,5 prosent. Strømforbruket holdes gjerne utenfor den månedlige leien og må bekostes separat av leietaker.

En økning på 7 prosent i månedlige leieutgifter tilsvarer 1000 kroner mer i måneden for de som hittil har betalt 15.000 kroner, 1600 kroner i merutgifter for de som leier et typisk hus i Oslo. Lauridsen er i pressemeldingen opptatt av at en sterk økning i leieprisene rammer de svakeste husholdningene. Husleieloven skal nå gjennomgås, men det går mot en solid økning i leieprisene i 2023.

Ikke priset inn

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt. Når husleie også inngår i konsumprisindeksen, er det ikke utenkelig at disse også kan drive hverandre gjensidig, sier Lauridsen.

Det var ved utgangen av fjerde kvartal 2891 boliger til leie på Finn.no i de store byene. Av disse er det 1492 utleieobjekter i Oslo, 610 i Bergen, 481 i Trondheim og 338 i Stavanger/Sandnes.

Tallene for tredje kvartal viste en historisk sterk oppgang i leieprisene. De steg i tredje kvartal med 2 prosent og med 6 prosent det seneste året. I Oslo kostet det da i gjennomsnitt 16.000 kroner i måneden å leie en leilighet, 23.500 kroner å leie et hus.