Norges største skadeforsikringsselskap (markedsandel drøyt 25 prosent) fikk i andre kvartal et forsikringsresultat på 1344 millioner kroner, opp fra 1258 millioner kroner i andre kvartal 2019. Resultatet før skatt endte på 2477 millioner, en forbedring på over 700 millioner

Det forsikringsresultatet er premieinntektene fratrukket utbetalinger/erstatninger, samt driftskostnader. Premieinntektene økte med 7,6 prosent i kvartalet.

Hvis vi ser på analytikernes forventninger, tilsa de i gjennomsnitt et forsikringsteknisk resultat på 1297 millioner kroner og et overskudd før skatt på 2418 millioner. Resultatet var derfor noe bedre enn analytikernes spådommer.

Les også: Peker ut langsomme syklister som trafikkfarlige

Svært tilfreds

- Vi er svært tilfredse med å levere et rekordsterkt resultat i andre kvartal, og å opprettholde solid drift.

- Vår markedsposisjon er fortsatt sterk. Jeg er svært godt fornøyd med innsatsen fra våre ansatte, for å ha tatt godt vare på våre kunder i en ekstraordinær tid, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en børsmelding tirsdag morgen.

Gjensidige begrunner de gode resultatene med høy kundelojalitet, effektive pristiltak og solide fornyelser blant kundene. Det resulterte i fortsatt sterk premievekst i andre kvartal og ytterligere forbedring av det underliggende forsikringsresultatet.

I tillegg ga investeringene høy en avkastning i andre kvartal. Det gjenspeiler oppgangen i finansmarkedene. Alt det Gjensidige investerer i bidro positivt til finansavkastningen i foregående kvartal.

Gjensidige er ikke upåvirket av koronakrisen. Reiseforsikringskrav relatert til Covid-19 beløp i første kvartal seg til 71,5 millioner kroner.

Les også: Hver fjerde nordmann vil ha totalforbud mot elsparkesykler

Måtte utsette

Gjensidige har som følge av koronasituasjonen valgt å utsette beslutningen om utbytte til eierne og kundene. Nå skriver Gjensidige i børsmeldingen at konsernet har fortsatt gode utsikter på lang sikt og en betydelig sterkere kapitalposisjon enn det som trengs for å understøtte virksomheten.

Styret har fortsatt en ambisjon om å utbetale utbytte til aksjonærene så snart situasjonen tillater det.

Gjensidige måtte i første kvartal tåle underskudd som følge av de svake aksjemarkedene. I andre kvartal steg derimot børsene kraftig, og det ga en finansavkastning på 1159 millioner.

Hittil i år er derfor resultatet klart ned fra første halvår i 2019, nedgangen før skatt er fra 4754 millioner kroner til 1980 millioner.

Les også: Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

Sterk børsutvikling

Gjensidige-aksjen har gjort det klart bedre enn Oslo Børs de seneste månedene og er opp 4 prosent hittil i år, 7,2 prosent det seneste året (se grafen under). Til sammenlikning er hovedindeksen ved Oslo Børs ned henholdsvis ned henholdsvis 11,9 prosent og 6,9 prosent.

Markedsverdien av Gjensidige ved børsslutt mandag var 95,8 milliarder kroner. Med det er forsikringsgiganten det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, bare slått av Equinor, DNB og Telenor.

Den desidert største eieren i Gjensidige er Gjensidigestiftelsen med 62,2 prosent, mens Folketrygdfondet ved utgangen av mars eide 4,1 prosent av aksjene. Gjensidige har vært notert på Oslo Børs siden slutten av 2010.