Norsk Hydro oppnådde i fjerde kvartal samlede inntekter på 46,43 milliarder kroner, et justert driftsresultat på 9,01 milliarder og et underliggende resultat før skatt på 7,1 milliarder kroner.

Analytikerne hadde i gjennomsnitt ventet totale inntekter på 42,05 milliarder kroner, et justert driftsresultat på 8,26 milliarder og et underliggende resultat før skatt på 6,32 milliarder.

Resultatet er derfor bedre enn det analytikerne ventet, og Norsk Hydro melder om rekorder både for kvartalet og for hele året. For hele 2021 satt Norsk Hydro igjen med et resultat før skatt på 20,8 milliarder.

- I tillegg til gode markedsforhold, har vi jobbet videre med forbedringsarbeidet i hele selskapet. Jeg er svært fornøyd med at vi har overgått forbedringsmålet for 2021 med 25 prosent.

- Dette er takket være en felles innsats fra alle våre 31.000 ansatte, som har jobbet iherdig og målrettet i et krevende covid-år, og viser at vi har en sterk kultur for kontinuerlig forbedring, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en børsmelding tirsdag morgen.

Les også: Full kollaps for Norges tredje største mobiloperatør: Aksjen ned 70 prosent på to dager

Solid utbytte

Industriganten vil betale ut til sammen 5,4 kroner utbytte per aksje, totalt 11,2 milliarder hvorav staten stikker av gårde med en drøy tredjedel (se lenger ned).

Med nærmere 709 millioner aksjer kan Nærings- og fiskeridepartementet se frem til drøyt 3,8 milliarder i utbytte.

Styret i Norsk Hydro har hatt som mål om å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene. Det samlede kontantutbyttet utgjør for 2021 prosent 80 prosent.

Les også: Prisene opp 150 prosent: - Vil dessverre merkes enda bedre på lommeboka utover året

Flaskehalser

Om fremtidsutsiktene skriver Norsk Hydro at verdensøkonomien har tatt seg opp igjen til samme nivå som før pandemien. Veksttakten avtok imidlertid noe i fjerde kvartal som følge av den nye Omikron-varianten.

Det er fortsatt flaskehalser i forsyningskjeden, høye energipriser og bekymring for inflasjon og derfor en økende usikkerhet knyttet til utsiktene framover.

Høy etterspørsel og økonomiske støtteordninger påvirker situasjonen og fører til varemangel i forsyningskjeden og inflasjonspress på de viktigste innsatsvarene. Det er energi, råvarer og transportkostnader.

Økende priser på gass og kraft har ført til økende produksjonskostnader i Europa. Det har ført til påfølgende produksjonskutt ved flere europeiske smelteverk.

Les også: Industrikjempe har stoppet nye investeringer: Skremt over signalene fra politikerne

Full kontroll

Staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet eier 34,3 prosent av aksjene i Norsk Hydro og har i realiteten full kontroll over et av Norges største selskaper. I tillegg eier Folketrygdfondet 6,9 prosent.

Hydro-aksjen har som grafen under viser, hatt en helt fantastisk kursutvikling siden begynnelsen av 2021. Aksjen er opp hele 96 prosent, slik at børsverdien har nesten doblet seg.

Markedsverdien av Norsk Hydro ved børsslutt mandag var 161 milliarder kroner. Statens verdier utgjør 55 milliarder.

Industriselskapet er det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs etter Equinor, DNB og Telenor.

Les også: Kjendisene blør i Kahoot: 87 millioner borte for Thomas Giertsen

Klimanøytral

Hydro har en ambisjon om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050 eller tidligere.

- Vi vil redusere utslippene i samfunnet generelt ved å sørge for mer klimavennlige løsninger. EU har definert viktige områder når det gjelder å nå klimamålene og legge til rette for det grønne skiftet, uttalte Aasheim under kapitalmarkedsdagen i desember.

- Hydros strategi fram mot 2025 innebærer en satsing på produksjon av lavkarbonaluminium og vekst i fornybar energi, sier hun nå.