Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i november falt med 0,6 prosent. Korrigert for det som er normale sesongsvingninger for måneden, var det en oppgang på 0,3 prosent. Det betyr at prisutviklingen var en god del sterkere enn det som er vanlig i november.

De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 6,6 prosent. Veksttakten har vært fallende siden mars. I oktober falt boligprisene med 0,4 prosent, men det var likevel litt sterkere enn det som er normalt for måneden.

I Oslo falt prisene med 0,2 prosent i november, marginalt mer enn det som er normalt for måneden. De seneste tolv månedene er veksten nå nede i 4,1 prosent, og det er en av de laveste vekstratene i landet.

- Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding fredag.

Du kan følge med på Eiendoms Norges pressekonferanse om tallene her:

Les også: Aylar Lies luksusbolig-kjøp var finansiert av banktopp – lot være å informere banken

Spesiell situasjon

Luaridsen sier 12-måneders veksten fortsetter å synke Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent.

- En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen. Eiendom Norge har spådd en prisvekst i år på 7,5 prosent, men det går mot en lavere vekst enn det, ifølge Lauridsen.

I Oslo er veksttakten kommet ned fra hele 15,6 prosent i mars 2021 til drøyt 4 prosent nå i november.

Utflating

- Dette indikerer at boligprisene vil flate ut i året som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, i en kommentar til tallene.

- Fremover forventer vi et velfungerende boligmarked. Den uavklarte koronasituasjonen kan føre til en lavere rentebane og bidra til å opprettholde den relativt sterke etterspørselen etter boliger, fortsetter han.

Les også: Stortingspresident misforstod seg unna skatt på gratis bolig for 450.000 kroner

I Bergen falt prisene i november med 0,4 prosent, men det er likevel mye sterkere enn normalt. Trondheim opplevde et fall på hele 1,6 prosent, men det er også nokså normalt.

I Stavanger var prisene uendrede i foregående måned, og det er 1 prosent sterkere enn de sesongjusterte prisene. Årstakten er nå kommet opp på 8 prosent, altså langt sterkere enn i Oslo, men Stavanger-markedet har vært svakt i mange år.

Boligprisene i Oslo er de seneste ti årene opp 91,3 prosent, i Stavanger bare 8,3 prosent. Med andre ord er prisveksten de seneste tolv månedene og de seneste ti årene så å si identisk.

Les også: Finanstilsynet slår alarm om boliglånsgjelden: - Dette er bekymringsfullt

Kraftig opp

Og det går altså mot et rekordår i boligmarkedet når det gjelder antall transaksjoner. Så langt i år er det lagt ut 102.076 boliger for salg i Norge, 3,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Etter litt svakere vekst i antall solgte og antall nye på markedet i oktober har dette tatt seg kraftig opp i løpet av november. Normalt selges det få boliger i Norge mot slutten av året, men aktiviteten i november har vært overraskende høy og vi venter dette vil vedvare inn i desember.

- Slik det står nå, vil 2021 bli et rekordår i antall transaksjoner i boligmarkedet, sier Lauridsen. Han er sikker på at det går mot en ny rekord i år-

Historisk faller boligprisene i Norge utover høsten, men omsetningen av boliger var altså svært høy i foregående måned. Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom mener vi for tiden har en helt spesiell situasjon i boligmarkedet.

Aldri

- Aldri er det blitt solgt så mange boliger i november i Norge, med «all time high» i alle storbyene. Boligene selges også rekordraskt med et snitt på i overkant av 30 dager på landsbasis.

- I Oslo er gjennomsnittlig liggetid kun på 13 dager, som i praksis betyr at det aller meste som legges ut blir solgt med en gang, uttalte Buraas før tallene ble kjent.

Tall fra Eiendom Norge viser at det i november ble solgt 8508 boliger i Norge. Det er 5,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 98.453 boliger i Norge, som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i fjor.

- Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, og vi tilbake til 2016 for å finne like raskt omløpshastighet i boligmarkedet, konstaterer Lauridsen.

Les også: Boligmarkedet er uholdbart. Nå må det handles

Lite til salgs

Han mener den viktigste årsaken til at boligene nå selges i et rekordraskt tempo, er at tilbudet av boliger er rekordlavt. Ikke siden 2016 har det vært så få boliger til salgs i Norge.

- Nå har vi et boligmarked hvor etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Vi ser at varelageret, altså boliger som har ligget ute en stund, selges unna. Det er ikke noen tvil om at det nå er selgers marked.

DNBs tall tydet på en svak sesongjustert oppgang på landsbasis, men for Oslo var spådommen fra DNB en sesongjustert nedgang på mellom 0,5 og 1 prosent.

Les også: SSB-forskning vil skattlegge fordel av egen bolig og inntekter du aldri har fått utbetalt

Moderat

Handelsbanken skrev i en morgenrapport tidligere denne uken at de ser for seg at boligprisene har steget litt videre i et fortsatt moderat tempo. Bankens eksperter ventet en sesongjustert månedsvekst på 0,2 prosent, altså en vekst som er litt sterkere enn normalt for måneden.

Handelsbanken mener at den avmatningen vi har sett i boligprisveksten så langt, har nok hatt forholdsvis lite med Norges Banks renteøkning i september å gjøre.

Og, økonomene i banken er lite urolige for at boligprisene skal falle, blant annet fordi lønnsveksten er ytterligere på vei opp, som motvirker noe høyere renter fremover.