FLATANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi): - Det går godt nå. Det gjør det. Men vi vet at det kan bli tunge år også. Så det er viktig at de pengene vi tjener nå blir disponert fornuftig. Vi må ta høyde for tyngre tider, sier daglig leder Ståle Ruud i oppdrettselskapet Bjørøya.

Vi kommer tilbake til de tyngre tidene, men akkurat nå opplever sjømatnorge en gedigen opptur.

Senest forrige uke meldte Norsk sjømatsråd om nok en eksportrekord i 2019. Også denne gang forklares oppturen med en historisk svak kronekurs.

LES OGSÅ: Svekket krone gir ny rekord for sjømateksporten

Sammenlignet med Gustav Magnar Witzøes Salmar og John Fredriksens Mowi er Bjørøya med sin drøyt halve milliard i omsetning i 2018 langt fra er en gigant i denne bransjen.

Men når Ruud og hans kolleger merker godt at det akkurat nå går så det suser for de aller fleste som lever av å produsere og selge norsk sjømat.

42 kroner ekstra per laks

Suser gjør det også når Ruud og kollega Jens Martin Olsen starter opp riben og suser ut mot havgapet i nærmere 30 knop.

Vi er på vei til et av Bjørøyas største anlegg – «Kråkholmen» som består av sju merder. Hver merd inneholder rundt 200.000 laks som vil veie rundt fem kilo når den slaktes.

Ifølge analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets, kan man neste år forvente en laksepris i underkant av seks euro per kilo.

- Når euroen koster 10 kroner i stedet for 8,50 betyr det at kiloprisen øker med 8,50 takket være den svake kroner, forklarer han.

Noe som betyr en ekstragevinst på 42,50 kroner per laks.

- En svak norsk krone slår rett direkte positivt ut i lønnsomheten vår, det er vi klar over. Dette er en syklisk næring og for tiden får vi hjelp av en svak norsk krone, sier Gustav Witzøe (66) til Nettavisen. Han er konsernsjef og gründer i Salmar og far til Salmars storeier Gustav Magnar Witzøe.

8,5 millioner per merd

For Ruud og hans kolleger i Bjørøya betyr det at laksen i én merd vil koste 8,5 millioner mer enn «normalt» når den om noen måneder etter alle solemerker blir solgt til utlandet.

95 prosent av all laks blir nemlig eksportert.

Kronekursgevinsten for hele anlegget blir dermed nesten 60 millioner kroner.

- En lav kronekurs er positivt for alle oss som lever av eksport. Samtidig må vi huske på at den svake kronekursen også gir havbruksnæringen økte kostnader på blant annet for, sier Ruud.

10 milliarder totalt

Selv om kronegevinsten for det relativt lille oppdrettsselskapet kan virke stor, blir den knøttliten når vi ser hele næringen under ett.

- Vi forventer at det i 2019 slaktes 1,1 millioner tonn, eller 1,1 milliarder kilo laks. Det betyr at 10 milliarder kroner av salgsverdien neste år må antas å være knyttet til den svake kronekursen, sier Giskeødegård i Nordea Markets.

En effekt av den svake kronekursen er at prisen i norske kroner blir høyere enn den ellers ville vært for oppdretterne. Samtidig kan også forbrukerne oppleve at laksen de kjøper er laks noe rimeligere enn de normalt ville fått.

- Den svake kronen gir også produsentene mulighet til å senke prisen, sier han og forklarer:

- Siden all handel foregår i euro, kan norske lakseprodusenter senke prisen noe uten at de selv taper penger på det. Dermed kan den svake kronekursen føre til lavere pris hos forbrukerne samtidig som produsentene tjener mer penger.

Også hjelp fra værgudene

Selv om den svake kronekursen altså gir både små og store oppdrettsaktører enorme salgsgevinster, bebuder Ståle Ruud at det ikke blir de store utskeielsene i Bjørøya.

- Vi vet at kronekurs og priser svinger. I tillegg har næringen fortsatt utfordringer knyttet til lus, sykdom og annet som kan ramme oss fra naturens side, sier Ruud og fortsetter:

LES OGSÅ: Ellevill aksje opp 60 prosent på to dager

- Senest i vår opplevde flere oppdrettere i Nord-Norge at giftige alger tok livet av all laksen deres. Det kan være våre anlegg som rammes neste gang. Vi vet ikke. Men om det skjer må vi ha satt av nok penger til å møte en sånn krise. For det er ingen andre som kommer og redder oss.

- Men akkurat nå er det ikke så mange bekymringer?

- Nei. Til og med vinterkulden har kommet tidlig i år. Og med det kalde vannet så blir det også færre problemer knyttet til lus.