De siste ti årene har både Kiwi og Extra vokst kraftig, mens Rema 1000 har stått på stedet hvil. Men i 2022 fikk Rema 1000 et kraftig løft viser tall fra analyseselskapet NielsenIQ.

I 2021 hadde Rema 1000 et elendig år og mistet markedsandeler. Da endte de med 22,9 prosent av markedet, det laveste tallet de har hatt siste ti år.

Men i fjor snudde altså trenden. De kapret mest markedsandeler av alle. Da gikk Rema 1000 fram 0,6 prosentpoeng til 23,5 prosent.

Extra går fram 0,4, mens Kiwi øker med 0,1 prosentpoeng viser tall fra NielsenIQ.

Skjuler tall for offentligheten

Nettavisen skrev onsdag at NielsenIQ ikke lenger vil presentere markedsandeler for de ulike kjedene, og heller ikke styrkeforholdet mellom de tre store aktørene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

Både Rema 1000 og Coop er sterkt kritiske til at tallene ikke lenger gis ut, men at det nå er opp til aktørene selv å dele tallene.

– Vi ønsker full åpenhet. Det er viktig for både politisk ledelse og andre som legger føringer at man vet hvordan markedet utvikler seg, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis til Nettavisen i går.

Takle Friis hadde spurt NielsenIQ om en forklaring på at tallene ikke lenger offentliggjøres, men bare deles bed bransjen.

– Vi ba om en forklaring på hvorfor det endres. Men vi fikk ikke noe svar det var mulig å bli klok av, sa Takle-Friis.

– Mer relevant

Da NielsenIQ presenterte tall for dagligvaremarkedet i torsdag morgen spurte Nettavisen om årsaken til at man ikke lenger presenterer markedsandeler for kjeder og grupperinger.

Skjuler styrkeforholdet mellom Kiwi, Rema 1000 og Extra

– En større andel av handelen enn tidligere gjøres i kjeder og utsalg utenfor de tradisjonelle dagligvarekjedene. Vi har en ambisjon om å reflektere dette i vår rapportering, sier Folke Dalskau til Nettavisen. Han kjededirektør i NielsenIQ.

I den nye Dagligvarerapporten går det fram totalomsetning i dagligvaremarkedet, det tradisjonelle markedet, netthandel, annen dagligvare og verdibutikker. Verdibutikker er butikker som Normal og Europris.

–Omsetningene er størst innenfor tradisjonell dagligvare, men aktørene har alle ulike profiler som krysser inn mot de øvrige kanalene vi nå rapporterer. Dette gir et grunnlag slike at aktørene mer presist kan kommentere sin egen utvikling innenfor det de mener er sin rette konkurransearena, sier Dalskau.

– Både Coop og Rema 1000 sier de er negative til denne omleggingen. Har dere endret på dette etter påtrykk fra noen?

– Nei, dette er en beslutning vi har tatt, sier Folke Dalskau i NielsenIQ.

NielsenIQ gir altså ikke ut markedsandelene lenger, de deles kun med bransjen selv. Nettavisen har likevel fått tall direkte fra Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen.

Norgesgruppen ned i 2022

I dagligvaremarkedet er det tre store aktører:

  • Norgesgruppen med Kiwi, Meny, Joker og Spar
  • Coop med Extra, Coop Prix, Coop Mega, og Obs
  • Rema 1000

Tallene fra NielsenIQ viser at Norgesgruppen taper 0,5 prosentpoeng i markedsandeler, Coop står på stedet hvil, mens Rema 1000 øker med 0,3 prosentpoeng.

Likevel er Rema 1000 den store taperen om man ser på utviklingen fra 2014 til 2022.

Markedsandelder for de tre store dagligvareaktørene:

Kjede 2014 2022 Endring
Norgesgruppen 39,9% 43,5% 3,6%
Coop 22,3% 29,6% 7,3%
Rema 1000 23,7% 23,5% −0,2%

Kilde: NielsenIQ

Markedsandeler 2022 og 2021

Kjede Markedsandel 2022 Markedsandel 2021 Endring
Rema 1000 23,5% 22,9% 0,6%
Kiwi 22,5% 22,4% 0,1%
Extra 16,7% 16,4% 0,4%
Meny 10,2% 10,6% −0,4%
Spar 6,9% 6,9% 0,0%
Obs 4,8% 4,9% −0,1%
Coop Mega 3,3% 3,5% −0,2%
Coop Prix 3,4% 3,4% 0,0%
Joker 3,4% 3,5% −0,1%

Kilde. NielsenIQ