Onsdag skrev Nord24 om Renate Larsen, som får 2,7 millioner for jobben hun gjør som administrerende direktør i det statlig eide Norsk sjømatråd.

Videre skriver avisen at Larsen får 1,3 millioner kroner i etterlønn i tillegg til seks måneders lønn i oppsigelsestiden, om hun må forlate stillingen sin. Dette framgår av siste årsrapport for Norges sjømatråd.

Norges sjømatråd ligger under fiskeri- og sjømataminister Odd-Emil Ingebrigtsens ansvar.

Lønnen til Larsen er nesten det dobbelte av hva fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen selv tjener som statsråd.

Ba dem begrense seg

I februar i år sendte Ingebrigtsen ut en epost til styreleder for Norsk sjømatråd, Marianne E. Johnsen, der temaet var nettopp lederlønninger.

I brevet, som Avisa Nordland har fått tilgang til, presiserer statsråden at han normalt sett ikke gir direkte signaler ut over de fastsatte eiermøtene og generalforsamlingen.

– Spørsmålet om lederlønn vil i den særskilte situasjonen vi er i både få ekstra oppmerksomhet og måtte begrunnes ut over det som ville ha vært tilfelle i en «normal» situasjon. Undertegnede vil som eier til syvende og sist måtte svare for styrenes beslutning dersom det ble aktuelt. I en spesiell situasjon mener jeg at jeg som eier må gå noe lengre enn vanlig i å signalisere et ønske til deg som styreleder, framgår det av brevet.

– Umusikalsk

Videre poengterer Ingebrigtsen at koronakrisen har ført til økt arbeidsledighet og at deler av næringslivet er i krise. Derfor kreves det et ekstra fokus på moderasjon hos statlige eide selskaper.

– Imidlertid synes jeg det for virksomhetene hvor jeg er eier, vil være umusikalsk med økning av lederlønninger i en situasjon med mange arbeidsledige og deler av næringslivet som er truet av konkurs, skriver Ingebrigtsen til styrelederen i sjømatrådet.

Ingebrigtsen avsluttet brevet med at han ber styreleder om å vurdere ekstra nøye om det er behov for å regulere lederlønn i inneværende år.

Les også: Gunhild Stordalen kritiserer regjeringen: – Det er litt sånn ko-ko

– Har tatt innholdet til etterretning

– Hva tenker de om brevet fra Ingebrigtsen?

– Dette brevet gikk i februar i år til alle statlige selskap ministeren har ansvar for, og vi har naturligvis tatt innholdet til etterretning, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk sjømatråd, Chris Guldberg på vegne Marianne Johnsen i en e-post til Nettavisen.

– Er det riktig at Larsen har så høy lønn, 2,7 millioner i året, når hun er leder for et statlig selskap? Spesielt nå under koronapandemien hvor deler av næringslivet sliter og mange har mistet jobben.

– Vår lønnspolitikk er at vi skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå, men vi skal ikke være lønnsledende. Administrerende direktørs lønn ligger i midtsjiktet sammenlignet med andre statlige selskap. Jeg gjør dere også oppmerksom på at lønnen inkluderer avsetning til pensjon, heter det i svaret til Nettavisen.

Johnsen sier Larsen selv valgte å ikke gå opp i lønn i 2020, men at hun ikke har sagt ifra seg noe av den lønnen hun allerede hadde i lys av koronakrisen.

– Siden hun ble ansatt for fem år siden, hatt hun hatt en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1,8 prosent, som er lavere enn den generelle lønnsveksten i perioden, uttaler Johnsen.

Les også: Sjømatnæringen raser mot regjeringen: – Vi mister viktige industriarbeidsplasser i distriktene

– Hatt fokus på moderasjon

– Er det riktig at lederlønningene generelt sett i Norges Sjømatråd er så høye nå under pandemien?

– Som nevnt, administrerende direktør hadde et nulloppgjør i fjor etter eget ønske. Resten av ledergruppen har hatt en utvikling som er i tråd med frontfagene. Lønningene er som nevnt i midtsjiktet sammenlignet med andre statlige selskap.

– Burde ikke ledere i statlig eide selskap ha fokus på mer moderate lønninger under en så spesiell og krevende tid for landet vårt?

– I Sjømatrådet har vi hatt fokus på moderasjon, derfor har det vært lav lønnsvekst i denne krevende perioden.