Gå til sidens hovedinnhold

Rentefesten fortsetter

Beste boliglånsrente kan til sommeren falle under tre prosent, som en følge av dagens senking av den svenske styringsrenten til én prosent.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener dette indikerer en rentebunn på 1,25 prosent.

- Vi holder på vår renteprognose på 1,25 prosent som laveste styringsrente. Da kan beste boliglån i markedet kanskje komme rett under tre prosent, siden pengemarkedsrenta nok vil bli liggende litt over, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen.

Han får langt på vei følge av Ole Christian Bech-Moen i DnB Markets. Selv om han ikke er fullt så optimistisk på vegne av de mad store lån. Han antyder en boliglånsrente på rundt 3,5 prosent.

På tretallet
- Det kommer an på en del ting, men boliglånsrenta kommer nok ned på tretallet. Vi tror på en rentebunn på 1,5 prosent. Så får vi et påslag i pengemarkedet på rundt én prosent, så kommer bankenes margin på et snaut poeng til. Da er vi på 3,5 prosent. Men det er usikkert hvor mye påslag man får i hvert ledd, sier Bech-Moen til Nettavisen.

Begge analytikerne er imidlertid enige om at onsdagens rentesenkning i Sverige, ikke direkte kan overføres til norske forhold. Men de mener likevel at dette er signaler som også Norges Bank blir nødt til å ta hensyn til.

Riksbanken senket styringsrenten med 100 basispunkter til 1,00 prosent onsdag. Det styrker troen på at Norges Bank også vil senke renten med 0,5 prosentpoeng på neste rentemøte som holdes 25. mars.

Kan gå lenger
I desember ble det antydet en senking på 0,25 prosent på møtet i mars.

- Det er klart at rentesenkningen tilsier at Norges Bank også kan gå lenger ned. Det er to grunner til det. Det ene er at man ser på hvordan rentene utvikler seg i andre land, i tillegg til valutakursen.

- Det andre er at denne store senkingen fra Riksbanken viser hvordan andre sentralbanker tenker. Foran det rekordhøye kuttet i desember, var Sverige en ledende indikator, sier Bruce til Nettavisen.

Men han er også snar til å legge til at man ikke direkte kan sammenligne situasjonen i Norge og Sverige.

- Svensk industri er på en helt annen måte rammet av det som hender internasjonalt. Industriproduksjonen i Sverige faller langt kraftigere enn i Norge. Så det er ikke noe automatikk i at Norges Bank også skal ta kraftig i. Men det heller i retning av halv prosentpoengs kutt neste gang, sier Erik Bruce.

Nedtur
Det kraftige rentekuttet i Sverige kommer som et resultat av at Riksbanken ser for seg en dypere nedtur for BNP enn ventet for bare to måneder siden. I 2009 venter banken en nedgang på 1,6 prosent, mens anslaget var på 0,5 prosent i desember. Derimot venter man en oppgang i 2010 på 1,7 prosent - en nedjustering fra 2,2 prosent i desember.

- Riksbanken sier at usikkerheten omkring prognosene er uvanlig stor. Det er vanskelig å finne historiske paralleller til det som skjer nå. Og det er bra at de påpeker, sier DnB Nors Ole Christian Bech-Moen.

Riksbanken sier at usikkerheten er uvanlig stor, siden det er vanskelig å finne historiske paralleller til det som skjer nå. Ikke bra!

Han mener det sier noe om hvordan sentralbanker rundt omkring i verden tenker nå for tiden.

Kutter raskt
- Sentralbankene prøver å kutte med så mye som mulig, så raskt som mulig. Det kan være en grunn til at markedet priser inn rentekutt også i Norges. Riksbanken tar et stort kutt. Kanskje gjør Norges Bank det samme.

- Men, og det er svært viktig å understreke: Det er ikke de samme tallene vi får fra norsk industri, som fra den svenske. Nøkkeltallene er mye sterkere i Norge enn i Sverige.

Bech-Moen mener dagens rentesenking viser at det går dårlig med svensk økonomi.

- Det visste vi jo i og for seg fra før. Men det har noe å si for Norge, siden Sverige er en av våre viktigste handelspartnere. Man kan ikke vente stor etterspørsel etter norske varer fra Sverige.

Settes ned
- Vi er styrket i troen på at Norges Bank trolig kommer til å senke renten med 50 basispunkter på de to neste møtene. Norges Bank ser på hva renteforventningene er i utlandet, så dagens rentesenking i Sverige taler for at rentene skal bli satt ned mer her hjemme også, sier Bech-Moen til Nettavisen.

Han er imidlertig påpasselig til å påpeke at lave renter for mannen i gata ikke nødvendigvis er noen stor fordel på sikt.

- For en med stort boliglån er det sikkert fint på kort sikt. Men arbeidsledigheten kommer til å tikke godt opp de neste to årene. Lønnsveksten kommer ikke til å være så høy de neste fire-fem årene som det så ut til å bli for kort tid siden. Jeg tror heller ikke at lav rente er bra for prisen på boliger lenger fram. I tillegg til at selvsagt mannen i gata også vil merke svekkede statsfinanser, avslutter han.

Kommentarer til denne saken