Saken oppdateres.

Den svenske nasjonalbanken - Riksbanken - melder torsdag at de har satt opp styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 3 prosent. Den nye renten gjelder fra 15. februar. Riksbanken mener den svenske prisveksten er altfor høy, og den fortsetter å stige.

Til sammenlikning er den tilsvarende norske renten på 2,75 prosent. Den svenske nasjonalbanken klinte til i november med en økning på hele 0,75 prosentpoeng til 2,50 prosent.

Handelsbanken skriver i morgenrapporten at det var en bred forventning blant analytikerne denne gangen om en økning med 0,50 til 3 prosent. Det var bare en marginal sannsynlighet for en enda større renteheving.

Men, i november indikerte Riksbanken en renteheving på moderate 0,25 prosentpoeng i februar og en viss mulighet for en tilsvarende heving i april. Ting har imidlertid skjedd siden november, ikke minst har forventningene til rentesettingen i Europa gått oppover.

Sliter med prisveksten

Den svenske prisveksten er også høyere enn det sentralbanken har regnet med, svenskene sliter med en enda høyere inflasjon enn her hjemme.

Handelsbanken er mer opptatt av rentesignalene fremover. Deres analytikere i Stockholm tror Riksbanken vil si i dag at det er overveiende sannsynlig med en heving på 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i april. Det synet deles også av rentemarkedet.

DNB Markets skriver derimot i sin morgenrapport at det peker i retning av en ytterligere svensk renteheving i mai. Det er også litt mer enn 50 prosent sannsynlighet for ytterligere 0,25 prosentpoeng økning til 3,50 prosent på neste møte i juli. DNBs eksperter venter det samme.

De mener risikoen for at inflasjonen biter seg fast, fortsatt er ukomfortabel høy for den svenske sentralbanken. Den seneste tidens svekkelse av den svenske kronen (se grafen under) kan gi en høyere svensk prisvekst fremover. I motsatt retning peker at aktivitetsveksten i vårt naboland avtok raskere enn ventet mot slutten av 2022.