Veksten i Europa er lav, det samme er prisstigningen. I sommer tydet mye på at den Den europeiske sentralbanken (ESB) ville kutte renten i september.

Og nå kom rentebeskjeden. ESB senker innskuddsrenten fra -0,4 prosent til -0,5 prosent. Den såkalte refinansieringsrenten kuttes fra 0,0 prosent til -0,1 prosent. Den såkalte refinansieringsrenten blir dermed liggende uendret på 0,00 prosent.

ESB skriver i en pressemelding at de venter at nøkkelrentene vil ligge på nåværende eller lavere nivåer til inflasjonsutsiktene nærmer seg målet på 2 prosent (se nedenfor).

Klager over dollaren

En som er raskt ute med å hylle rentekuttet, er Donald Trump. Verdens ubestridte twitterkonge skriver at Den europeiske sentralbanken prøver å lykkes med å svekke euroen mot en SVÆRT sterk dollar, ja da, det er Trump som har uthevet.

Les også: Powell nekter å gå hvis Trump prøver å sparke ham

Og så kommer kritikken mot den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed):

- Og Fed avventer og avventer og avventer. De (europeerne, red.anm.) får betalt for å låne penger, mens vi betaler renter! klager presidenten.

Trump har gjentatte ganger anklaget Federal Reserve for ikke å kutte rentene nok, men det kan komme et kutt i neste uke på 0,25 prosentpoeng.

Les også: Oljetopper langer ut mot Lan Marie Berg: - Ekstremistsynspunkt

Betydelig styrking

Før meldingen kom måtte man ut med ca. 9,90 kroner for 1 euro. Hvis du eide dollar, måtte du i det profesjonelle valutamarkedet ut med i underkant av 1,10 dollar for hver euro du kjøpte.

Kronen styrket seg i etterkant til 9,83 mot euro, for så å svekke seg noe igjen. Hovedindeksen ved Oslo Børs reagerte derimot negativt på nyheten, og en børsnedgang på 0,5 prosent var kl 14.10 forverret til ca. 0,7 prosent.

Aksjestrateg Christian Lie i Danske Bank skriver i en kommentar til rentekuttet at var et siste nødskrik fra sentralbanksjef Mario Draghi. Selv om vår hjemlige børs falt noe på nyheten, skriver Lie at markedet reagerer positivt gjennom stigende aksjer og høyere kurser på europeiske statsobligasjoner.

Rekordlavt

Sistnevnte betyr enda lavere renter, og eksempelvis falt renten på den italienske tiåringen falt til rekordlave 0,8 prosent. Strategen tror likevel ikke tiltakene vil ha stor betydning for å løfte vekst og inflasjon i eurosonen.

Ifølge morgenrapporten til DNB Markets var det usikkert nøyaktig hva sentralbanken vil foreta seg. Meglerhuset spådde likevel på morgenen at et av hovedelementene i pakken vil være et kutt i innskuddsrenten fra -0,4 prosent til -0,5 prosent, altså en nedgang på 0,10 prosentpoeng.

Nordea Markets spådde i sin morgenrapport en rentenedgang på 0,15 prosentpoeng.

Les også: Nordea venter historisk lav krone i år

Vil ha vekst

DNB Markets mener det er bred enighet nå om å endre rentepolitikken i en mer ekspansiv retning På mer folkelig norsk betyr det at den europeiske sentralbanken bør kutte renten for å stimulere til større vekst i økonomien.

Det skyldes både at utsiktene for den økonomiske veksten er betydelig svekket, ikke minst i Tyskland, og at den såkalte kjerneinflasjonen, prisstigning korrigert for avgifter og energipriser, fortsetter å ligge klart under inflasjonsmålet på 2 prosent.

Norges Bank har for øvrig det samme målet for sin rentepolitikk.