Onsdag morgen slippes nemlig konsumpristallene for juli: Hvor mye har prisene steget med. Junitallene var overraskende høye, julitallene kan bli enda verre.

Matvareprisene er det mest spennende for de enkelte varegruppene. Prisene ble lagt på i juli, blant annet som følge av jordbruksoppgjøret. Handlekurven til Nettavisen for en måned siden viste en økning på hele 16-17 prosent.

– Vi tror matvareprisene skal videre opp til en årsvekst på over 7 prosent, fra 5,5 prosent i juni. Landbruksoppgjøret gir en økning på 1,2 prosent i konsumprisindeksen, men vi kan få mer på toppen i form av en del importvarer, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen.

Les også: Dårlig nytt for låntakere: Denne renten har ikke vært høyere på ti år

Bred oppgang

Norges Bank satte i juni opp renten med 0,50 prosentpoeng til 1,25 prosent, det dobbelte av det som er normale renteøkninger. Norges Bank styrer sin rentepolitikk etter kjerneinflasjonen, den underliggende prisstigningen. Denne prisveksten er for tiden langt over målet på 2 prosent. Det er rentefare på ferde.

– Hva skal til for at Norges Bank nok en gang hever dobbelt?

– Hvis kjerneinflasjonen blir høyere enn ventet og arbeidsledigheten faller videre. Én ting er om det er økning i enkeltpriser, en annen ting er om oppgangen er bredt basert på tvers av mange priskategorier.

– En bredere oppgang kombinert med et strammere arbeidsmarked og de renteøkningene vi ser rundt oss, kan fremskynde renteøkningen. Det er et klima for raskere renteøkninger, svarer Hov, og viser til økninger både i USA og Europa.

Hov peker i en oppdatering på at det er spesielt matvarepriser og flybilletter som drar opp prisene i juli. Men prispresset i norsk økonomi er bredt.

Les også: Gladmelding fra Nordea - mener pristoppen snart er nådd

Gapet øker

Ekspertene venter en kjerneprisvekst på 3,8-3,9 prosent i august, langt over det Norges Bank selv har spådd. Handelsbanken tror på hele 4 prosent. Gapet mellom Norges Banks forventninger og markedet har økt fra juni. Det er ikke bra for de som frykter høyere renter.

Den underliggende prisveksten i Norge, korrigert for energipriser og avgiftsendringer, var til sammenlikning på bare 0,9 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. Prisveksten har på under ett år skutt i været.

Konsumpristallene onsdag er det siste viktige nøkkeltallet før rentemøtet 18. august. Normalt stopper Norges Bank sine rentevurderinger fredagen før rentemøtet (nå 12. august).

Hov tror ikke de er like strenge foran et mellommøte. Norges Bank kommer ikke med nye prognoser for økonomien før neste ordinære møte i september.

Veldig viktig

– Hvor avgjørende er onsdagens tall for rentemøtet 18. august?

– Dette møtet blir veldig viktig hvis avviket fra Norges Banks forventninger blir større enn det vi og en del andre tror. Markedet priser med høy sannsynlighet inn at det blir en dobbel renteøkning, sier Hov.

Inntil videre har Handelsbanken lagt seg på Norges Banks egne renteprognoser for 2022. Det betyr en styringsrente ved utgangen av året på 2,25 prosent. Hov sier at det er ikke gitt at de endrer på det anslaget.

– Så tror vi at renten skal opp til 2,75 prosent i løpet av første halvår neste år. Der er Norges Bank oppe på 3 prosent eller kanskje 3,25 prosent, men vi ser nå at forventningene ute til renteøkninger frem i tid er lavere, sier sjeføkonomen.

Opp mot 5 prosent

I dag ligger en typisk boliglånsrente trolig rundt 2,9 prosent. Skulle styringsrenten være på 3 prosent om ett år, kan du regne med en rente rundt 4,5 prosent. Har du et boliglån på 3 millioner, må du da ut med 13.300 kroner i måneden i renter og avdrag, gitt et annuitetslån som nedbetales over 25 år.

DNB Markets spår at prisene totalt sett har steget med 6,4 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Det er hakket mer enn i juni og langt over den anslåtte lønnsveksten fra 2021 til 2022. Meglerhuset venter en vekst i kjerneinflasjonen til 3,8 prosent på årsbasis.

En viktig driver for prisene i juli er altså en økning i matvareprisene.

Les også: Nordea-sjefen advarer: – Folk flest må gjøre noen tøffe valg

Drøyt 5 prosent

– Matvareprisene øker normalt en del i februar og juli, i juli særlig på grunn av jordbruksoppgjøret. Vi har lagt til grunn at matprisene stiger med 5,3 prosent i juli, etter en vekst på uvanlige 2 prosent i juni. Det blir den sterkeste månedsveksten på mer enn 15 år, sier senior makroøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Høyere inflasjon i juni enn venter og litt lavere ledighet øker sannsynligheten for en heving på 0,50 prosentpoeng.

– Juliinflasjonen trenger ikke å forsterke denne risikoen, selv om kjerneinflasjonen øker slik som vi venter, sier Aamdal.

Høyere internasjonale renter, høyere inflasjon ute, en økende energikrise og stadige inflasjonsoverraskelser øker sannsynligheten for en dobbel renteoppgang. En litt sterkere krone trekker litt i motsatt retning.

– Markedene priser inn en sannsynlighetsovervekt for en dobbel renteøkning i august. Vi har holdt på 0,25 prosentpoeng så langt, men ser at det er lite som vil tippe det til det dobbelte, sier Aamdal.