Gå til sidens hovedinnhold

Renteoppgang på økende ledighet

Markedsrentene stiger etter at Aetat torsdag la fram tall som viser at arbeidsledigheten fortsetter å stige.

Den registrerte arbeidsledigheten endte på 3,9 prosent i september. Det var en nedgang fra forrige måned på 0,4 prosentpoeng. Det er vanlig med fall i ledigheten i september og sesongjustert viser tallene at trenden en økende ledighet.

Rentemarkedet reagerte med oppgang etter at tallene ble kjent.

- Forrige måneds indikasjoner på at ledighetstoppen var nær er dermed ikke bekreftet. Markedsrentene steg umiddelbart på nyheten, men burde falt, påpeker DnB Markets i en analyse.

En mulig forklaring er at markedet har fokusert på de ujusterte ledighetsraten, mener DnB.

Oppgangen i ledigheten ligger innenfor den veksten Norges Bank har lagt opp til i sine prognoser.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten