Gå til sidens hovedinnhold

Rentepanikken: Økonomene er skråsikre

Panikken i det norske rentemarkedet har roet seg, landets ledende økonomer er enige om hva Norges Bank gjør om en drøy uke.

Norske renter falt kraftig i begynnelsen av forrige uke, det var nærmest panikk i det norske rentemarkedet. Sånt påvirker forventningene i markedet, men DNB Markets holder likevel på at det blir en renteøkning nå i juni.

- Vi tror Norges Bank hever renten i juni, fordi norsk økonomi går godt, og tradisjonelt er ikke vår sentralbank sterkt påvirket av perioder med internasjonal turbulens.

- Kronekursen er svak, prisstigningen ligger over inflasjonsmålet på 2 prosent, så dette er en anledning for Norges Bank til å sette renten videre opp, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

Les også

Prisen på Fornebubanen: Slik spant Ernas prestisjeprosjekt fullstendig ut av kontroll


Ikke begeistret

DNB Markets skrev i en morgenrapport at rentemarkedet ikke lenger fullt ut priser inn den ventede rentehevingen på 0,25 prosentpoeng i juni. Men Haugland tror hovedstyret i Norges Bank ønsker en renteheving nå, blant annet fordi sentralbanken ikke er begeistret for langvarige lave renter.

- Norges Bank er bekymret for at vedvarende lave renter kan gi konsekvenser ut i tid og true den finansielle stabiliteten. Derfor tror vi at Norges Bank vil bruke handlingsrommet de nå har. Ved å sette opp renten nå, vil de dessuten ha verktøy igjen for å stimulere norsk økonomi hvis det blir nødvendig.

Den større usikkerheten skyldes økende pessimisme om internasjonal økonomi. Bakteppet er opptrappingen av handelskrigen og det markerte fallet i oljeprisen.

Rekyl

Men i slutten av forrige uke var det rekyl i det norske rentemarkedet. Renten på den tiårige norske statobligasjonen ligger nå på 1,53 prosent, etter at den forrige tirsdag var under 1,40 prosent.

- Akkurat nå er det en god utvikling i økonomien, og det er heller ikke noe bevis på at utsiktene er dramatisk forverret blant våre handelspartnere, sier Haugland.

Les også

Gode nyheter: Lavere prisstigning gir håp om at rentene også blir lavere fremover


- Så da tror dere fortsatt på to renteøkninger i år?

- Ja, utviklingen hjemme tilsier en ytterligere renteheving, og vi tror Norges Bank legger den siste økningen til desember. Sentralbanken går forsiktig frem med det økonomiske bildet som er internasjonalt, svarer Haugland.

Bankene følger normalt etter når Norges Bank øker styringsrenten. Dette er renten bankene får på sine innskudd i sentralbanken og er gulvet i det norske rentemarkedet. En renteøkning på 0,25 prosentpoeng for et lån på 2 millioner kroner, betyr i utgangspunktet 5000 kroner i merkostnader i året før skatt.

Spriker

Tirsdag kom imidlertid to rapporter som trekker i hver sin retning: Lavere inflasjonstall enn ventet for mai kan tyde på at Norges Bank ikke behøver å sette opp renten. Derimot var signalene i den seneste nettverksrapporten til Norges Bank bedre enn ventet. Det taler for renteøkning nå.

- De to rapportene peker i forskjellig retning med tanke på Norges Banks planer for rentesettingen. Selv om nedgangen i inflasjonen kan skyldes forbigående forhold, kan den også være et varsku om at prisveksten framover blir litt svakere, kommenterer Haugland.

Det vil i så fall gi mindre behov for en videre renteøkning etter hevingen som hun mener «med stor sannsynlighet kommer neste uke». Signalene fra det regionale nettverket viser på sin side at temperaturen i norsk økonomi er på vei videre opp, i et tempo som er litt sterkere enn ventet.

Støtte

- Det gir støtte til beskjeden Norges Bank hadde ved forrige korsvei i mars: Det er på tide å få renten enda et hakk og to videre opp. Vi holder en knapp på to hevinger innen årsslutt, en neste uke, og en heving i desember, sier sjeføkonomen.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB skrev tirsdag til bankens kunder at den seneste rapporten fra Norges Bank overskygger de skuffende inflasjonstallene. Hun skriver at sentralbanken er mer opptatt av den langsiktige inflasjonen.

Les også

Høyre om Raymond Johansen: - Oppsiktsvekkende tafatt


Totalt mener sjefstrategen at nettverksrapporten peker mot et større prispress. Utsiktene i norsk økonomi er rett og slett for gode til at Norges Bank dropper renteøkninger nå. Derfor går det mot en økning i juni og enda en i desember. Det sender i så fall styringsrenten opp til 1,50 prosent.

Trolig en til

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank sier det er blitt litt mer usikkert om renteøkninger fremover. Det skyldes en svakere vekst internasjonalt, som Statistisk sentralbyrå var opptatt av i sin senestekonjunkturrapport.

- Men de norske tallene holder seg godt, så vi tror fortsatt på to renteøkninger i år, det vil si juni og desember, sier han.

- Det er god vekst og inflasjon over målet, så vi tror dette bidrar til renteheving på neste møte, tillegger Knudsen etter tirsdagens tall.

Nordea Markets med sjefanalytiker Erik Bruce i spissen, var kanskje de som tidligst spådde at Norges Bank ville sette opp renten i juni. Sjefanalytikeren sier nå at oljeprisen er noe lavere enn prognosen til Norges Bank, og usikkerheten ute har økt. Handelskrigen mellom USA og Kina har ført til negative markeder.

- Men kronen er svakere enn ventet, og norske tall har vært på den sterke siden, så jeg tror på juniøkning. Jeg ser sannsynligheten for at Norges Bank ikke øker, som relativt lav. Jeg tror også på at de øker igjen i desember, sier Bruce.

- Vi legger mest vekt på en sterk nettverksrapport, som styrker troen på at Norges Bank vil heve renten i juni og antakelig løfte rentebanen noe i forhold til mars, tillegger han etter tirsdagens tall. Rentebanen er den antatte utviklingen i rentenivåene fremover.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank spår etter dagens rapporter renteøkning i juni, og at Norges Bank vil signalisere en ny renteøkning i desember.

Les også

Politileder: - Jeg og mine kollegaer føler på presset til å oppklare Anne-Elisabeth Hagen-saken

På linje

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets sier at prisstigningen i mai var lavere enn de både de og Norges Bank ventet. Men prisstigningen er ifølge sjeføkonomen på linje med det sentralbanken så for seg i mars.

- På den andre siden viste regionalt nettverk en sterkere utvikling enn ventet. Alt i alt tror vi Norges Bank vil heve renten i juni og så legge inn en renteheving til i løpet av høsten, senest i desember, sier hun.

Men fra 2021 og utover kan det bli noe nedjustering av den forventede renteutviklingen i forhold til det Norges Bank har trodd. Due-Andresen sier det skyldes lavere vekstutsikter ute og lavere renteforventninger hos våre handelspartnere.

Veddemål

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen viser til markedet for fremtidige renteavtaler. I dette markedet kan profesjonelle aktører inngå et «veddemål» på bevegelser i rentemarkedet. Disse rentekontraktene har oppgjør fire ganger i året.

Desemberkontraktene nå tilsier ifølge Andreassen en styringsrente på 1,25 prosent ved årsskiftet, altså bare én renteøkning i år.

- Deretter er bildet mer uklart, sier Andreassen, som har tatt til orde for varige, lave renter fremover.

Kommentarer til denne saken