Sentralbanksjef Svein Gjedrem har i mange år akket seg over den lave andelen fastrentelån blant norske boligeiere.

Han mener svært mange låntakere har pådratt seg mye større risiko enn de burde gjennom å ha flytende rente på boliglånet. Gjedrem pekte i tillegg på at den høye andelen med flytende rente kan store negative samfunnsøkonomiske konsekvenser ved et potensielt boligkrakk.

Ble lei maset
Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten så seg lei på fastrentemaset fra Gjedrem.

- Man ikke kan forvente at folk går over til fastrentelån bare fordi det er ett problem for sentralbanksjefen, sier Flåtten til NA24.

Sendte spørsmål til Johnsen
Flåtten sendte like godt et skriftlig spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det lød som følger:

«Hva kan myndighetene bidra med for å lette overgangen til fastrentelån og lavere risiko ved boliglån?»

Nå har svaret kommet. Et svar som effektivt legger ballen død. Den lave andelen fastrentelån er ikke noe problem for nasjonen.

Ikke noe problem for nasjonen
I en lang og grundig utredning skriver finansministeren blant annet:

«av hensyn til finansiell stabilitet er det altså forhold som taler både for og imot økt innslag av boliglån med fast rente, og forutsetter vi at banker og låntakere forstår og tar høyde for renterisikoen ved opptak av lån med flytende rente, kan vi ikke konkludere med at flere fastrentelån vil være gunstig samlet sett»

Sigbjørn Johnsen avfeier altså kategorisk Gjedrems bekymring for at mange nordmenn sitter med boliglån til flytende rente.

Hele finansministerens svar kan du lese her

Nordmen er ikke dumme
- Jeg har registrert svaret på mitt spørsmål. Det jeg biter meg merke i er at Johnsen skriver følgende:

«vi forutsetter at banker og låntakere forstår og tar høyde for renterisikoen ved opptak av lån med flytende rente».

- Men det er vel ikke noe som tyder på at folk ikke forstår dette? Alle fra sentralbanksjefen til løssalgsavisene maser om dette ved hvert eneste rentemøte i Norges Bank, sier Flåtten til NA24.

Han mener nordmenn langt fra er dumme.
- De ser at flytende over tid er det rimeligste og de vil ikke innrette seg på et ragnarok som sannsynligvis ikke inntreffer. De vet at hvis renten blir skyhøy i Norge så følger valutakursen etter og konkurranseutsatt sektor går etter hvert dukken, sier Flåtten.

Han mener Gjedrem derfor ikke kan gjøre annet enn å skremme folk med tidligere tiders boligbobler.

Noen valg må folk ta selv
- Nordmenn kommer også i fremtiden til å hovedsakelig velge lån med flytende rente. Det eneste som kunne få folk over på mer fastrente måtte være bidrag fra staten ved høyere skattefradrag for fastrente eller ekstrafradrag for overkurs ved innløsing av fastrentelån eller andre subsidietiltak, men det er ikke noe jeg ville anbefale. Å skremme folk over går ikke. Lokke folk over, tja kanskje, sier Flåtten.

Han konkluderer med at det fortsatt er noen valg i livet folk faktisk må ta selv.

- Og jeg synes valgene nordmenn gjør er ganske bra jeg, sier Flåtten.