Nordea Markets spår at styringsrenten i Norges Bank kan stige med ytterligere 2 prosentpoeng innen utgangen av 2023. I så fall snakker vi om en rente på 2,5 prosent, den samme renteadvarselen NHO kom med for noen uker siden.

– Det tilsier at en god boliglånsrent om to år er på 4 prosent og i overkant av det, sier Sindre Noss i Renteradar.no til Nettavisen.

Betaler du i dag 2 prosent rente på et boliglån på 3 millioner i dag, må du ut med 60.000 kroner i årlige renteutgifter før skatt. Disse renteutgiftene kan stige til 120.000 kroner ved en dobling av renten.

Les også: Her er skrekkregnestykket husholdningene ikke vil se

Større rentepåslag

Noss sier at en typisk god boliglånsrentene pleier å ligge rundt1,5 prosentpoeng over styringsrenten i Norges Bank. Målt mot den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (se lenger ned), snakker vi om et påslag på 1-1,25 prosentpoeng.

– Men det kan bli et større påslag på boliglånsrentene hvis innlånskostnadene til bankene går opp som følge av uro i finansmarkedene, sier Noss.

– Jeg tror bankene kommer til å følge opp raskt med å heve boliglånsrentene like mye som Norges Bank. Forblir risikopåslagene høye, vil nok flere banker ønske å øke mer, men jeg tror det sitter langt inne å ta den upopulære beslutningen, sier han.

Tall fra Renteradar viser at snittrenten på boliglån for 18.000 brukere av tjenesten har økt fra 1,78 prosent i oktober til 2,13 prosent nå i mars, altså en økning på 0,35 prosentpoeng. Det er mindre enn det Norges Bank har hevet styringsrenten med (0,50 prosentenheter).

Les også: Denne uken kommer noe en halv million nordmenn har gruet seg til

Større forskjeller

– Mange av våre brukere har unngått både en og to renteendringer gjennom å forhandle renten eller å bytte bank. Videre ser vi enda større forskjell for de 10 prosentene med best rente til de 10 prosentene med dårligst rente.

– Renteforskjellen er nå over ett prosentpoeng. Det betyr at en med dårlig rente betaler over 30 .000 kroner mer i året på et lån på 3 millioner enn en kunde med god rente. Vi ser antydning til at kunder som ikke følger med, får fullt ut renteøkningene, sier Noss.

Hva mer kan du si om renteøkningene fra bankene siden Norges Bank satte opp styringsrenten i september?

– De fleste bankene har hevet boliglånsrentene like mye som styringsrenten. Mange brukere som forhandler unngår hele renteøkningen. Men har du en god boliglånsrente i dag på 1,7-1,8 prosent, må du regne med at denne stiger i takt med renteøkningen fremover, sier Noss.

2,5 prosent er dårlig

Hva vil du si er en dårlig boliglånsrente i dag?

– Har du en rente på over 2,5 prosent, så snakk med banken din, ikke bare én gang, men ta en prat et par ganger i året.

Rentene på lån ute i markedet med både kort og lang løpetid har den seneste tiden steget mye. Det får konsekvenser får din boliglånsrente.

Den viktige 3-månedersrenten har de seneste tre ukene gjort en kraftig hopp til 1,37 prosent (se grafen under).

Det er en rente som er avgjørende for boliglån som varierer med markedsrentene (flytende boliglånsrenter).

Les også: Har sjekket bankenes boligrenter: En ting overrasker eksperten

Helt sikkert med økning

– En del av denne økningen skyldes at det nærmer seg rentemøte i Norges Bank om en drøy uke. Her er det priset inn med hundre prosent sannsynlighet at Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent.

– I tillegg har risikopåslaget i markedet har steget. Dette rentepåslaget kan være forbigående eller vare en stund hvis vi ser fortsatt finansuro, sier Noss.

Et alternativ for å sikre seg mot høyere renter, er å binde renten i dag for en periode fremover, inngå et fastrentelån med rentebinding i eksempelvis 3, 5, 7 eller 10 år, Jo lenger du binder renten, desto høyere rente må du betale.

Rentebinding på 3 prosent

Men en titt i Finansportalen.no viser at du kan binde renten i dag til ca 3 prosent i fem år fremover. Det er en rente mange låntakere med flytende renter vil betale mot slutten av året.

– Fastrentene har steget veldig mye i det siste, økonomene venter flere renteøkninger nå enn bare for noen uker siden. Vi ser at bankene den siste tiden har hevet listeprisene på fastrentelån.

– Snur du deg raskt rundt, kan du få en god fastrente. Men bankene tar ofte forbehold når de gir tilbud, og fastrentetilbudene er langt høyere nå enn bare for noen uker siden, sier Noss.

Det kan derfor hende at renten har steget fra tilbudet gis til lånet bevilges.

Les også: Denne uken kommer noe en halv million nordmenn har gruet seg til

Lysere tider

Gitt prognosene til Nordea, kan innskuddskundene se fremtiden lysere i møte. Noss mener bankene med noen få unntak hittil «har slept beina» etter seg ved ikke å ha hevet rentene på lønnskonto.

– De har også slept beina etter seg på sparekonto ved å heve rentene et sted mellom 0,1 og 0,3 prosentpoeng. Bankene ser sitt snitt til å øke marginene på innskudd, men kunder med store sparemidler har mye å hente.

– Det varierer med om lag 1 prosentpoeng mellom de dårligste og beste bankene, de beste bankene gir for tiden litt over 1 prosent på sparekonto, sier Noss.