Gå til sidens hovedinnhold

Rentethriller: Sjeføkonom spår svært gode nyheter til alle med lån

Nå tror ekspertene at Norges Bank kan sette ned rentene, og kuttet kan komme raskere enn du kunne håpe på.

I fjor høst var det med unntak av sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen ingen eksperter som trodde på rentenedgang i år. Norges Bank signaliserte senest i desember at uendrede renter i år og neste år var det mest sannsynlige.

Men coronaviruset og frykt for lavere vekst i verdensøkonomien har gitt et kraftig rentefall. Dette gjelder spesielt renter med lang rentebinding, obligasjonsrentene. De skal vi komme tilbake til.

Andreassen setter pris på å bli husket for sine spådommer og sier nå at Corona-viruset har skapt mye usikkerhet. Det er denne usikkerheten i markedene som sentralbankene må rydde opp i. Han mener vi ikke kommer unna rentekutt.

Les også: "Stup i rentemarkedet - nå er fast billigere enn flytende"

Fire kutt

- Nå er det priset inn fire rentekutt i USA det neste år, og to av dem i mars. Det er fornuftig nok. Norges Bank forventes å kutte styringsrenten to ganger til september 2021.

- For Norges Bank vil mye avhenge av forhold utenfor deres kontroll. En av mine kjepphester har jo vært at Norges Bank har liten langsiktig kontroll over vårt langsiktige rentenivå, og det ser vi nå, sier Andreassen til Nettavisen Økonomi.

Sjeføkonomen mener vår sentralbank har bedre tid enn andre sentralbanker til å tenke seg om. Det skyldes blant annet at kronen er meget svak og det Andreassen mener er den strenge boliglånsforskriften kan mykes opp. Finanspolitikken, altså regjeringens økonomiske politikk kan gi mer gass.

Les også: "Panikk i finansmarkedene gir historisk kronesmell"

Forverring

- Likevel gjetter jeg på at nyhetsbildet i mars vil forverre seg raskt, at den amerikanske, europeiske og britiske sentralbanken kutter renten. Da følger både Riksbanken i Sverige og Nationalbanken i Danmark opp.

- Beste gjetningen er at Norges Bank kutter styringsrenten med 0,50 prosentpoeng 19. mars, kanskje med 0,25 prosentpoeng, men neppe null, spår en optimistisk sjeføkonom. For ordens skyld, det vanlige er at Norges Bank endrer styringsrenten med 0,25 prosentenheter når de endrer.

DNB Markets tror derimot i en kort renteoppdatering at Norges Bank vil vente til til vi har sett virkningene av cornaviruset på den norske økonomien.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB sier til Nettavisen Økonomi at de norske rentene har stupt i takt med de tilsvarende internasjonale rentene (se graf nedenfor). Fallet er som grafen viser på hele 0,5 prosentenheter til drøyt 1,10 prosent.

Ifølge sjefstrategen vil verdens sentralbanker støtte markedene. En måte å gjøre det på er å tilføre markedene mer penger, det vil si mer likviditet. En annen måte er å senke rentene ytterligere.

Det kan derfor gå mot et norsk rentefall både i år og neste år, som ikke var ventet i fjor høst.

To senkninger

- I Norge priser markedet inn en rentesenkning på 0,25 prosentpoeng innen årsskiftet og totalt to senkninger til 1 prosent ved utgangen av 2021. Markedet venter nå at den amerikanske sentralbanken vil senke renten i mars med 0,5 prosentpoeng og 1 prosentpoeng i år.

- Den australske sentralbanken ventes å senke renten med 0,25 prosentpoeng tirsdag, sier Dalstø. Verdens sentralbanker vil gjennom rentesenkninger og pengetilførsler stimulere veksten i økonomiene, sier Dalstø til Nettavisen Økonomi.

Hun tror det kan føre til at de lange rentene forblir på rekordlave nivåer. I hvert fall kan de lange rentene forbli lave så lenge det er usikkerhet hvor alvorlige og langvarige de økonomiske konsekvensene fra viruset blir. Markedene vet ennå ikke når smitterisikoen er kommet under kontroll.

-Men overreagerer rentemarkedet på virusfrykten, vi snakker om et kraftig fall?
- De økonomiske konsekvensene per i dag er uoversiktlige, og det er selvfølgelig en stor urolighet koble til spredningen av viruset. At markedet reagerer kraftig på dette, er forståelig, svarer sjefstrategen.

Les også: "Nye coronaregler for helsepersonell over hele landet"

Flokkdyr

Lavere renter vil kunne gi enda høyere boligpriser. Adm. direktør Grethe W. Meyer hos Privatmegleren sier at hvis vi får en eller to rentenedganger i løpet av 2020, vil det isolert påvirke boligmarkedet positivt. Kjøpekraften til norske boligkjøpere økes.

- I tillegg ser vi ofte at en slik rentejustering påvirker mer i begge retninger enn hva den økonomiske effekten alene skulle tilsi. Dette er mer det psykologiske i boligmarkedet, hvor vi er flokkdyr og følger hverandre når det blir justering opp eller ned, sier Meier.

På den annen side, hvis renten justeres ned, er det ett signal på at andre faktorer i norsk eller internasjonal økonomi slår ut negativt. Det kan igjen påvirke norsk næringsliv og dermed arbeidsplasser og lønninger.

- Jeg tror derfor at en rentenedgang på kort sikt vil virke positivt på boligmarkedet, men at det på sikt kanskje kan slå noe negativt hvis konkjunkturene snur, sier den erfarne boligmegleren.

Ikke negativt

Og så har vi altså coronaviruset, som i stor grad har forårsaket rentenedgangen. Her er det vanskelig å spå for ekspertene.

- Med mindre vi blir isolert og får beskjed om å holde oss hjemme, tror jeg ikke det vil slå ut. Så langt ser det heller ut til å slå motsatt vei ved at flere er villige til å investere i det nære og kjære når usikkerheten blir for stor ute, sier Meier.

Hun tror for øvrig at boligprisene på landsbasis steg med ca. 1 prosent i februar og med 2 prosent i Oslo. OBOS-prisene i februar var opp med 2,4 prosent i Norge og med 1,9 prosent i Oslo.

Men så til det evige spørsmålet, binde renten for flere år fremover for å få forutsigbarhet, eller satse på at historien gjentar seg: At de flytende boliglånsrentene over tid er billigst.

Les også: "Så lang tid tar det å bli gjeldfri"

Stresstest

- Min anbefaling er å stressteste økonomien din. Se på en boligkalkulator og se hvor mye du vil ha i ekstra kostnader i måneden om rentene går opp. Historisk har det ikke lønt seg å binde renten hvis man utelukkende ser på kroner og øre, sier forbrukerøkonom Cecilie Tventenstand i Danske Bank.

Men med de for tiden lave nivåene på fastrentelån har du en rimelig mulighet til å sikre seg mot økte utgifter.

- Jeg vil ikke anbefale deg å binde rente med den hensikten at du ønsker å tjene penger på det. Se det heller som en forsikring som gir deg forutsigbarhet i hva de månedlige kostnadene på lånet ditt vil være i den perioden du binder renten for, om det er 3, 5 eller 10 år, sier Tvetenstrand.

Les også: "Panikk i finansmarkedene gir historisk kronesmell"

Veldig forutsigbart

Hun minner om at et fastrentelån er veldig forutsigbart, der du vet hva du har å forholde deg til. Men binder du deg til et fastrentelån, er det heller ikke mulig å betale inn ekstra på lånet eller gjøre endinger i den perioden du har bundet renten for.

- Det er fullt mulig å kun binde deler av lånet slik at du kan sikre noe og samtidig beholde fleksibiliteten på deler av det, sier Danske Banks forbrukerøkonom.

Men rentene på fastrentelån styres indirekte av utviklingen på statsobligasjonsrentene. Den tiårige norske statsrenten har falt fra 1,6 prosent ved årsskiftet til rett over 1,1 prosent i dag.

Klar sammenheng

Dette rentefallet har smittet over på de rentene bankene må betale for lang tid fremover for å kunne låne ut til kundene med 3, 5 og 10 års bindingstid. For tiden betaler bankene ca 1,55 prosent i det norske markedet for å låne i ti år fremover.

De flytende boliglånsrentene svinger i takt med de korte pengemarkedsrentene og renteendringer fra Norges Bank. Pengemarkedsrentene har ikke falt like mye, men er ned om lag 0,15 prosentenheter siden nyttår.

Kommentarer til denne saken