Gå til sidens hovedinnhold

Rentevarsel fra SSB

I desember trodde Statistisk sentralbyrå på flate renter ut 2007. Nå advarer byrået mot overoppheting og tror høykonjunkturen vil presse rentene opp.

- Ett og et halvt år med oppgang har brakt norsk økonomi inn i en ny høykonjunktur som ventes å gi redusert arbeidsledighet gjennom inneværende og neste år. Inflasjonen forventes å øke noe i tiden framover fra fjorårets rekordlave nivåer, men likevel holde seg klart lavere enn prismålet for Norges Banks rentesetting, skriver Statistisk sentralbyrå i den første av årets konjunkturrapporter, hvor de spår om perioden 2005 til 2006.

Uvanlig lave renter
Det spesielle nå er at en høykonjunktur er kombinert med rekordlave renter. Normalt er rentene så lave som nå bare når økonomien er i krise.

Nå varsler da også SSB en kommende renteoppgang.

I desember så byrået for seg at gjennomsnittlig boliglånsrente ville ligge paddeflatt på 4,2 prosent ut 2007. I dagens rapport ventes det et oppgang til 4,5 prosent neste år og 4,6 prosent i 2007.

I proffmarkedet betyr det at SSB venter at pengemarkedsrenten stiger fra 2,0 i fjor til 2,2 prosent i år og 2,5 prosent i 2006 og 2007.

Men byrået understreker at renteoppgangen må betraktes som moderat.

- Konjunkturoppsvinget i norsk økonomi henger i første rekke sammen med innenlandske faktorer. Petroleumsinvesteringene har allerede vokst kraftig i mer enn to år. De nominelle rentene ble etter hvert rekordlave etter at pengepolitikken ble lagt om mot slutten av 2002. Dette har bidratt til sterk vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Konjunkturoppgangen i norsk økonomi ventes å fortsette ut dette året. Med sterk vekst i petroleumsinvesteringene, lave renter og moderat vekst internasjonalt vil oppgangen være bredt basert, heter det fra SSB.

Kraftig vekst
Byrået venter at bruttonasjonalprodukt for fastlands-Norge vil øke med 3,8 prosent i år, mot et anslag på 3,6 prosent i desember. Dette vil i så fall bli den kraftigste veksten siden 1998.

Ellers ventes det fortsatt høy lønnsvekst og lav inflasjon. Arbeidsledigheten ventes imidlertid ikke særlig mye lavere, og ventes faktisk å gå litt opp igjen i 2007.

Samtidig kommer det separate SSB-tall som viser en sesongjustert vekst i breuttonasjonalprodukt for fastlands-Norge på 1,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Det er høyere enn markedets snittforventning på 0,9 prosent.

- BNP-tallene for fjerde kvartal i fjor var sterke, og Gjedrem har sagt at en sterk økonomisk vekst kan føre til overoppheting. Det kan bli problemer lenger frem hvis dette fortsetter, noe som trekker i retning av en høyere rente, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets til TV 2 Nettavisen.

Bruce tror sentralbanksjefen heller vil fokusere på de sterke BNP-tallene enn den lave prisveksten når renteutviklingen fremover skal bestemmes.

Advarer
SSB finner det i dag på sin plass å advare mot overoppheting i norsk økonomi:

- En kan spørre om konjunkturoppgangen i norsk økonomi gjennom 2005 kan bli så sterk at den ender opp i en kraftig høykonjunktur med overoppheting av økonomien, slik vi opplevde både på 1980-tallet og i andre halvdel av 1990-tallet. Det er flere likhetstrekk: Arbeidsmarkedet er i ferd med å strammes til, oljeinvesteringene øker og den økonomiske politikken virker ekspansivt, særlig gjennom lave renter. Faresignaler kan observeres i blant annet et høyt nivå på utlånsveksten til husholdningene og sterk prisvekst i deler av boligmarkedet. På disse områdene er det en risiko for at det kan oppstå finansielle ubalanser, skriver SSB.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken