Årsregnskapet for fjoråret viser at resultatet før skatt ble redusert fra 154,9 millioner i 2017 til 38,7 millioner i 2018. Kommunikasjondirektør Silje Brandvoll i Widerøe har tre forklaringer på det svake resultatet.

- For det første er det veldig krevende å få til lønnsomme flyvinger på kortbanerutene. Det høye avgiftsnivået i Norge gjør at det blir veldig dyrt å fly, sier Brandvoll til Nettavisen Økonomi.

Hun sier videre at de tidligere har prøvd å skyve noe av avgiftsøkningen over på kundene, i form av dyrere billetter, men at tilbudet da sviktet. Widerøe har derfor vært nødt til å ta kostnaden selv og heller tilpasse seg på andre måter.

Den siste faktoren Brandvoll peker på, er økningen i oljeprisen.

Markant effekt

- Økningen i oljeprisen løpet av 2018 har hatt en markant effekt på resultatet, sier hun.

I Widerøes regnskap skriver selskapet selv at kostnadene til drivstoff økte med 39 prosent fra 2017 til 2018. Dette bidrar til at resultatet har svekket seg så mye som det har gjort.

Widerøe kuttet til sammen 44 ukentlige avganger fra Lofoten og Vesterålen i 2018. Selskapet sa da at det var passasjeravgiften fra 2016 som var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Passasjeravgiften fungerer slik at de som flyr Oslo-London og tilbake, må betale avgiften kun på flyreisen ut. De som flyr Oslo-Trondheim, må derimot betale begge veier.

Ikke nok

Siden 2016 er passasjeravgiften blitt redusert fra 84 til 75 kroner, men flyselskapet mener reduksjonen ikke er tilstrekkelig for å sikre kortbanenettet i distrikts-Norge.

- Vi har vært nødt til å redusere tilbudet på en del av de minst trafikkerte rutene våre, slik at vi totalt sett øker lønnsomheten på våre kommersielle kortbaneruter. Det er fremdeles svært krevende å få lønnsomhet på de korteste rutene med de minste flyene, men vi ser en forbedring inn i 2019, sier Brandvoll.

Det totale avgiftsnivået har siden 2012 ifølge kommunikasjonsdirektøren økt med over 70 prosent. I 2018 merket Widerøe dette blant annet gjennom en økt momsavgift.

For dårlig

Brandvoll vedgår likevel at det ikke kun var ytre forhold som førte til et dårlig resultat for 2018. Hun sier at selskapets egen prestasjon også var for dårlig i fjoråret.

- Kvaliteten har vært for dårlig, det er noe vi er klar over. I løpet av fjoråret har vi hatt alt for mange kanselleringer og forsinkelser. Dette er kostbart for et flyselskap.Her er vi heldigvis tilbake med tilnærmet normal driftskvalitet i 2019, og det er vi veldig glade for, sier hun.