REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen Økonomi): Nøkkeltallene fra det reviderte statsbudsjettet for 2019 ble kjent tirsdag morgen. De viser blant annet at regjeringen vil øke oljepengebruken med 6,9 milliarder til 238 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av Oljefondet og er såvidt innenfor handlingsregelen.

Den økte pengebruken har til dels en teknisk forklaring, ettersom verdien av Oljefondet ved årsskiftet var 500 milliarder kroner lavere enn antatt.

Reaksjonene fra økonomene på de foreløpige tallene har vært blandede, og noen er overrasket over den økte pengebruken. Blant annet sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener bruken er unødvendig i den konjunkturfasen norsk økonomi befinner seg nå.

Flere lekkasjer

Som vanlig har det vært flere lekkasjer om det som kommer av endringer i revidert budsjett, blant annet:

  • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.
  • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
  • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
  • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
  • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
  • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
  • Redusert alkoholavgift for sider fra små bryggeri.
  • Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år.
  • Elektroniske tidsskrrifter og bøker får fritak for merverdiavgift.

Det er også kjent at regjeringen øker støtten med 105 millioner kroner til lokale idrettsanlegg rundt om i landet,gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

Saken oppdateres.