I et innlegg publisert 8. mai tar Revisorforeningens administrerende direktør Per Hanstad et kraftig oppgjør med nye regler som berører ansattes frynsegoder. Reglene er oppsummert i en ny veileder fra Skattedirektoratet.

Reglene berører en rekke fordeler som ansatte har gjennom ansettelsesforholdet. Mens personalforsikringer som gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring allerede er skattepliktige naturalytelser.

Nå blir det i tillegg fordelsskatt om arbeidsgiveren din har forhandlet frem lavere priser på forsikringene enn det du kunne oppnådd som privatkunde.

Hanstad reagerer kraftig.

- Dette er intet mindre enn en bombe for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det gir økt skatt for de ansatte og et håpløst og fordyrende byråkrati hos arbeidsgiver. Mange av disse ordningene kan det dessuten være svært vanskelig eller umulig å verdsette. Vilkårlighet og økte kostnader blir resultatet, sier Hanstad.

- Absurd grensedragning

- Om du som ansatt får rabatt på trening hos SATS, er fordelen skattepliktig om din arbeidsgiver har tatt initiativet til avtalen. Det gjelder også om arbeidsgiver ikke har betalt en krone for å få til avtalen. Er det derimot SATS som har tatt initiativet overfor din arbeidsgiver, er treningen skattefri. Dette er en helt absurd grensedragning, sier Hanstad i innlegget.

Hanstad går videre til angrep på de omstridte nye reglene for opptjening og registrering av bonuspoeng.

- Privat bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser skal innrapporteres på det tidspunkt reisen bestilles. Dersom det er langt frem til reisen skal foretas, og den i mellomtiden avbestilles, må arbeidsgiver sende endringsmelding. Det enkleste og mest opplagte - at innberetning gjøres etter at reisen faktisk er gjennomført, er ikke lenger mulig, sier Hanstad.

Millimetermåling

- Når en ansatt mottar skattepliktige ytelser fra en tredjepart, er det ikke lenger tilstrekkelig at arbeidstakers opplysningsplikt tas inn i en arbeidsavtale. Skattedirektoratet presiserer at arbeidsgiver skal ha en «aktiv oppfølging». Hva i all verden ligger i det, spør Hanstad?

- Dette er total skivebom og en helt unødvendig komplisering som verken tar hensyn til regjeringens uttalte mål om forenkling eller praktiske utfordringer hos brukerne. Taperne i dette er i første rekke de ansatte. Merarbeid og økt risiko vil gjøre at arbeidsgivere i økende grad vil forby sine ansatte å benytte seg av fordeler fra en tredjepart. I tillegg øker fordelsbeskatningen på etablerte personalforsikringer.

- For arbeidsgiverne er dette nok et eksempel på at regjeringens forenklingsarbeid har sporet totalt av, sier Hanstad.

- Ikke noe nytt

Statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet svarer slik på utpillet fra Hansta:

- Forsikringer dekket av arbeidsgiver har alltid vært skattepliktig. Det er ingen nye regler som kommer med denne veilederen. Vi har gjort reglene for personalrabatter og naturalytelser romsligere. Vi har økt grensene for hvor mye naturalytelser du kan motta før skatte- og rapporteringsplikten inntreffer. Nå kan man gi personalrabatter til en verdi av kr 8000 helt skattefritt og vi har doblet grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra kr 1000 til kr 2000. Det er antagelig mer enn nok til at du kan få skattefri rabatt på for eks. et treningssenter.

Revisorforeningen ser problemer i stedet for løsninger, mener Næsje.

- Bagatellmessige bonuspoeng blir ikke skattepliktige, og for å unngå unødig ekstraarbeid åpnes det for å bruke skjønn i unntakstilfeller der det i praksis ikke er mulig å finne ut hva fordelen utgjør for den enkelte ansatte. Det synes jeg er bra, og jeg er trygg på at skattemyndighetene vil veilede og finne gode løsninger på nye problemstillinger som dukker opp.

- Hensikten har vært å rydde opp i et regelverk som har vært utydelig og krevende å forholde seg til, og prinsippet har vært at det skal være lik behandling og like regler. Det har vært bred enighet om at det er fornuftig å bruke omsetningsverdi. Revisorforeningen har vært enig i dette, men ønsker å fravike for dette spesielle tilfellet. Da får du ikke en regel som er lik for alle og enkel å forholde seg til. NHO, Virke og Regnskap Norge har gitt innspill til veilederen, sier Næsje.