Gå til sidens hovedinnhold

Riksrevisjonen: NVE ikke godt nok forberedt på dataangrep mot strømforsyningen

I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det ikke er god beredskap for å håndtere et dataangrep i kraftforsyningen, et angrep som kan få katastrofale følger.

– Etter Riksrevisjonens samlede vurdering er det alvorlig at Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ikke i tilstrekkelig grad har påsett at det er god beredskap for å håndtere IKT-angrep i kraftforsyningen, heter det i rapporten.

Alvorlig er den nest høyeste graden av kritikk Riksrevisjonen kan komme med. De bruker også sin svakeste grad av kritikk, «kritikkverdig», om fem punkter i rapporten.

Hovedkonklusjonene fra rapporten er at

  • NVE ikke i tilstrekkelig grad har påsett at det er god beredskap for å håndtere dataangrep i kraftforsyningen

  • Olje- og energidepartementet ikke sikrer seg god nok styringsinformasjon om datasikkerhetstilstanden i kraftforsyningen og resultatene av NVEs arbeid med datasikkerhet

– Det er alvorlig når vi vet at risikoen for dataangrep i strømforsyningen øker. Hvis vi ikke tar dette på alvor nå, kan det komme et angrep som vil få fatale konsekvenser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Les også: Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

Har lite erfaring

NVE skal samordne arbeidet med beredskapen i kraftforsyningen. Undersøkelsen viser at NVE har lite erfaring med å håndtere dataangrep, og at de i liten grad har øvd på dette sammen med selskaper og leverandører i kraftforsyningen.

Etaten har ikke et oppdatert planverk for beredskap eller en oppdatert plan for øvelser.

– Det er urovekkende at dette ikke prioriteres. Dette kan føre til at NVE er dårlig forberedt hvis et alvorlig angrep rammer kraftforsyningen, sier Foss.

Les også: Hauset opp prisen og brøt med egne vilkår: - Dette er ulovlig

Skjerpete krav til datasikkerhet

Fra 2019 har NVE skjerpet kravene til datasikkerhet i kraftforsyningen og styrket systemet for å dele informasjon om trusler, sårbarheter og datasikkerhetshendelser mellom aktørene i kraftforsyningen.

– Det er positivt at regelverket er styrket, men rapporten viser at mange selskaper mangler kompetanse innen datasikkerhet. Det er derfor viktig at NVE følger opp med god veiledning til selskapene, sier Foss.

Les også: Rekordhøy optimisme i markedet - nå advarer sjeføkonom boligkjøpere

Vil følge opp

Olje- og energiminister Tina Bru (H) skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at en del av det anbefalte arbeidet for å styrke sikkerheten allerede er påbegynt.

NVE skriver i en pressemelding at de vil se nærmere på innholdet og følge opp forslagene til forbedringstiltak.