Riksrevisjonen har sett på hvordan kvotesystemet har fungert i perioden 2004 og 2018. Endringer har bidratt til økt lønnsomhet, men har også utfordret fiskeripolitiske prinsipper og ført til mindre fiskeaktivitet i flere kystsamfunn, heter det i revisjonens rapport.

– Det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordningen har fått virke i mer enn ti år, og i praksis har fungert som en strukturordning når de negative konsekvensene var kjent på forhånd, skriver Riksrevisjonen.

Den mener Nærings- og fiskeridepartementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke har vurdert godt nok hvordan endringer i kvotesystem har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene.

(©NTB)