I en serie artikler tidligere i høst rettet Ringerikes Blad og Nettavisen et kritisk søkelys mot Ringerike kommunes bruk av statlige millioner i kjølvannet av flyktningkrisen fra 2015 og senere.

Tidligere kommuneansatt Seyed F. Hosseini fortalte at han ble bedt om å signere på det han mener var falske timelister og at han ble trukket inn i en ukultur.

To flyktninger, Mumdooh (43) og Ghuroub Alaziz (41), fant timelister registrert på sine navn med oppdrag og aktiviteter som de sier at aldri har skjedd.

Alaziz skal ha blitt kjørt til apoteket, postkontoret og butikken flere uker og dager før hun i det hele tatt ankom Norge. Mumdooh skal ha blitt kjørt fire ganger til sykehuset i Drammen, en by 43-åringen forteller at han aldri har vært i.

Les hele saken her: Kommuneansatt jobbet med flyktninger i tre år: Ble sjokkert over hva kommunen ba ham skrive under på

Full gjennomgang

I en melding mandag skriver Ringerike kommune at politiet ikke har avdekket straffbare forhold i sin etterforskning.

Samtidig skriver kommunen at rådmann Tore Isaksen og Trude Bredal Steinmo, som er leder for kommunens varslingssekretariat, ønsker at saken blir undersøkt nærmere.

– Beskyldningene som er fremsatt kan være belastende internt, og derfor er det viktig å finne forklaringer. Jeg vil si at det gjenstår en del når det gjelder egen organisasjon, sier rådmann Isaksen til Nettavisen/Ringerikes Blad.

Rådmannen og varslingssekretariatets leder ønsker en forvaltningsrevisjon av midlene som Ringerike kommune fikk fra staten for å ta imot flyktninger med særskilte behov i tidsrommet 2018 til 2020.

En forvaltningsrevisjon er en uavhengig og systematisk gjennomgang som kan omfatte kontroll av:

  • Kommunens etterlevelse av lover og regler i bruken av midlene.
  • Kommunens egen internkontroll knyttet til forvaltningen av pengene fra staten.
  • Gyldigheten eller påliteligheten ved kommunens egen rapportering.

I tillegg ønsker rådmannen at det foretas kontroller for midlene bevilget for bosetting og integrering av flyktninger med særskilte behov i 2016.

Rådmann Isaksen har bedt kommunens kontrollutvalg om å engasjere Viken Kommunerevisjon. De skal undersøke hvorvidt millionene som Ringerike kommune fikk fra IMDI for bosetting av personer med funksjonsnedsettelser ble brukt i tråd med regelverket.

Økokrim koblet på

Til Nettavisen/Ringerikes Blad sier politiinspektør Jan Stapnes i Sør-Øst Politidistrikt at den konkrete varslingssaken som politiet ble bedt om å etterforske i fjor høst nå er avsluttet. Avhør og diverse andre etterforskningsskritt har blitt gjennomført av politiet.

– Om det kommer noe mer eller annet tilknyttet denne saken senere, kan jeg ikke forskuttere. Men jeg kan bekrefte at vi har avsluttet etterforskningen nå, sier Stapnes.

– Hva har politiet etterforsket?

– Jeg kan ikke si så mye mer enn at saken er henlagt. Vi fikk i oppdrag å kikke på saken etter et varsel, og har med bistand fra Økokrim kommet til at vi ikke kan bevise at noe straffbart har skjedd., sier Stapnes.

Rådmann Isaksen sier til Nettavisen/Ringerikes Blad at han ikke ønsker å kommentere at politiet har henlagt saken - og er ordknapp hva gjelder ny informasjon i saken om timelistene.

– Er det nå klart hvordan timelistene har blitt produsert og hva de har blitt brukt til?

– Det må du nesten spørre politiet om. Jeg vet bare det dere i pressen har fortalt meg, sier Isaksen.

– Er det ikke viktig å finne ut av hvordan listene har oppstått?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Isaksen.

Politikerne krever svar

De tilsynelatende falske timelistene vakte oppsikt i lokalmiljøet da Ringerikes Blad og Nettavisen publiserte dem i september. Like etter forklarte rådmann Tore Isaksen seg om saken foran kommunestyret, som krevde en forklaring på hva som hadde skjedd.

Gruppeleder Håkon Ohren i Arbeiderpartiet ser frem til å få mer informasjon om saken.

– Jeg tar til etterretning at politiet har henlagt saken, men ønsker å få vite alt rundt de interne listene. Dette må vi komme til bunns i, sier Ohren.

Gruppeleder Runar Johansen i Høyre forventer en redegjørelse.

– Det kan være ymse årsaker til at politiet henlegger en sak, og derfor må vi politikere bli informert. Det må kunne redegjøres for hvordan timelistene har oppstått, sier Johansen og fortsetter:

– Er kontrollen god nok eller ikke? Som politikere kan vi ikke drive etterforskning på egenhånd, og vi må ha tiltro til at kontrollen er god nok, sier Johansen.

Høyre-politikeren er lite fornøyd med at kommunen settes i et dårlig lys ved at slike saker dukker opp.

– Jeg synes at dette er veldig ubehagelig, og jeg setter pris på at pressen opplyser oss.

– Hva bør skje dersom det viser seg at noen har jukset internt?

– Nå må vi først se hva de interne granskningene vil vise oss, så får vi ta det derfra, sier Johansen.