- På landanleggene ser vi dessverre en økning i skadefrekvensen for alvorlige personulykker. Antall hendelser med storulykkepotensial på landanleggene har dessuten vært stabilt over lengre tid. Jeg oppfordrer anleggseierne og bransjen til å se nærmere på resultatene her, og finne ut hvorfor de ikke beveger seg videre i riktig retning og hva som må til for å få til en forbedring, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

Direktøren trekker fram at risikoen for storulykker har gått ned og at antall personskader offshore er færre enn tidligere år. Men Myhrvold er ikke fornøyd:

- Likevel skjer det fortsatt for mange hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser, hendelser med fallende gjenstander, personskader og andre alvorlige hendelser hvert eneste år. Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Det er ikke godt nok, poengterer hun.

Les også: Leverte reiseregninger for halv million uten kontroll på Stortinget

Ingen døde i 2018

Hvert år presenterer Petroleumstilsynet en rapport om sikkerhetsnivået i petroleumsindustrien. Svarene fra 2017 vakte oppsikt, da arbeiderne i oljeindustrien offshore ga uttrykk for at de opplevde signifikant økt fare på flere områder sammenliknet med tidligere.

Det er over et år siden sist menneskeliv gikk tapt på norsk sokkel. I desember 2017 omkom en person i en løfteulykke på boreriggen Maersk Interceptor. En annen arbeider ble alvorlig skadet. I 2016 døde 13 personer i helikopterstyrten på Turøy utenfor Bergen, som var på vei fra Gullfaks B-plattformen til Equinor. I 2015 døde en mann på Cosl Innovator på Troll-feltet da en bølge traff riggen.

- Vi går i riktig retning. Det er positiv utvikling på flere viktige områder. Vi ser at felles, målrettet innsats knyttet til reduksjon av hydrokarbonlekkasjer gir positive resultater, sier Myhrvold.

Petroleumstilsynet skriver i rapporten at det ikke var noen storulykker på norsk sokkel i 2018. Det var 31 hendelser som kunne resultert i storulykke, noe som er det laveste antall registrerte hendelser siden målingene startet i 2002.

På norsk sokkel ble det registrert 193 personskader i 2018, 11 færre enn i 2017. Av disse ble 25 kategorisert som alvorlige personskader - fire færre enn året før.

På landanleggene ble det i 2018 rapport inn ni alvorlige personskader - tre flere enn i 2017. Ikke siden 2013 har frekvensen på alvorlige personskader vært høyere på land.

Les mer: Britisk energitopp advarer norske miljøforkjempere: - Vil ha null effekt

Peker på kostnadskutt og nedbemanninger som risikofremmende

I Petroleumstilsynets rapport kommer det fram at flere ansatte er usikre og bekymret over arbeidsmiljøet og risikoen på arbeidsplassen i lys av nedbemanningsrundene i oljebransjen de siste årene.

For dem som driver med boring og brønn, svarer arbeiderne at flere forhold er indirekte eller direkte risikofremmende: Kostnadskutt og nedbemanninger, mangel på kompetanse, dårligere samarbeid og redusert vedlikehold.

Arbeidere innen drift og vedlikehold peker tilsvarende på aldring og degradering av anlegg, økt tidspress og arbeidsbelastning, svekket kvalitet på vedlikeholdet og redusert kompetanse som forhold som kan være risikofremmende.

Les mer: Føler seg glemt og sviktet: - Dette går ikke Nord-Norge med på