AP-lederen eier drøyt 76 prosent av aksjene i familieselskapet Femstø AS, barna eier de resterende av selskapet.

2017 var et godt år for selskapet med et resultat på hele 57 millioner kroner, etter finansinntekter på 59 millioner. Omsetningen i familieselskapet føres her, ettersom det er et investeringsselskap.

Men regnskapstallene for 2018 viste at omsetningen stupte til bare 1,85 millioner, mens finanskostnadene utgjorde 2,83 millioner. Det ga et årsunderskudd i fjor på 1,13 millioner kroner og dermed røde tall i familiebøkene.

I 2017 hadde familieselskapet gevinster ved salg av verdipapirfond på hele 55,9 millioner kroner, i fjor var de redusert til marginale 1,8 millioner. Verdens børser hadde i fjor en svak utvikling, der aksjemarkedet stupte i fjerde kvartal.

Solid formue

Til tross for den lave omsetningen, er det nok av verdier igjen i Femstø AS. Støre og familien har aksjer og obligasjoner for over 82 millioner kroner, samt 5,8 millioner i banken. Dette er såkalte markedsbaserte verdier og er dermed verdipapirer som er notert offentlig, eksempelvis på Oslo Børs.

Ettersom det nesten ikke er gjeld i selskapet, er egenkapitalen - altså egne midler - på over 88 millioner kroner. Det er en marginal nedgang fra utgangen av 2017.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev etter fjorårstallene til Femstø AS at den reelle formuen til Ap-lederen er på nærmere 100 millioner kroner.

Rikere enn som så

Hans verdier i Femstø ble da vurdert til 71 millioner kroner. Gitt at verdiene som oppgis i regnskapet er reelle, utgjorde Støres andel formuen i Femstø AS ved utgangen av fjoråret 59 millioner kroner.

Men aksjemarkedet har steget siden nyttår, og har Støre og barna tatt del i denne børsoppgangen, er oppgangen på 10 prosent, kanskje mer. Jonas Gahr Støre har blant en dyr bolig på Oslo vest og en fritidsbolig, der verdiene trolig ligger i området 15-20 millioner kroner.

Eiendomskritikk

AP-lederen fikk i 2017 kritikk for eierandeler i et byggeprosjekt på Ensjø i Oslo øst, samtidig som Dagbladet avdekket uryddige forhold på byggeplassen.

Femstø hadde i 2017 en gevinst på 1,3 millioner kroner fra salg av andeler i et kommandittselskap - KS. Dette er trolig andelen i byggeprosjektet.

KS er en selskapsform der én deltaker hefter med ubegrenset ansvar (komplementaren), mens en eller flere deltakere hefter med begrenset ansvar (kommandittister).

Skatteplanlegging

Komplementaren er som regel et aksjeselskap, slik at risikoen blir begrenset. Selskapsformen er derfor en mellomting mellom et aksjeselskap og et selskap med ubegrenset ansvar.

Wikipedia skriver at selskapsformen av skattemessige årsaker var svært populær på 1980-tallet, men etter innskjerpelser i lovgivningen forsvant de fleste fordeler. Selskapsformen er imidlertid fortsatt brukt innen boligeierselskaper.

I 2017 var for øvrig Støre opptatt av at det var dypt urimelig at noen med hans inntekt og formue fikk skattekutt.