Ivar Tollefsens utleieselskap Heimstaden har tjent enorme summer i første halvår av 2021. Selskapet leverer et overskudd på 4,7 milliarder kroner og eier over 116.000 hjem.

I Norge lå husleieinntektene på 334 millioner svenske kroner i første halvår. Dette kommer fram i halvårsrapporten fredag morgen.

Heimstaden er ikke det eneste eiendomsselskapet som har levert knalltall frem til nå i 2021.

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et resultat før skatt på 503 millioner kroner.

Selskapets næringseiendommer består av kontoreiendommer og boliger for utleie, primært i Oslo-området. I 2021 og 2022 legger selskapet til 68 nye utleieboliger i Oslo i sin utleieportefølje.

Thon Eiendom leier ut 1750 boliger i Oslo.

I mai i år kunne E24 melde at Ivar Tollefsens Heimstaden kun betaler 25.000 kroner i eiendomsskatt i Oslo for 3.800 leiligheter.

Grunnen til dette er at Oslo kommunes bunnfradrag sørger for at leiligheter som er verdt under 5,7 millioner, slipper eiendomsskatten. Heimstaden eier hovedsakelig kun mindre utleieboliger.

Les også: Advarer mot klasseskille i Oslo: - Folk flest må bo på utsiden av byen, i Ski og Drammen

– Milliardærene kan frykte Rødt

Rødt går til valg for å gjøre det vanskeligere og mindre gunstig å profittere på eiendomsinvesteringer.

– Vi må stoppe selskaper og eiendomsspekulanter fra å støvsuge storbyene for leiligheter. Rødt vil gjøre bolig mindre lønnsomt som et investeringsobjekt ved å innføre høyere eiendomsskatt på sekundærboliger som ikke benyttes til fast bolig, sier Seher Aydar, 2. kandidat til Stortinget for Rødt Oslo, til Nettavisen.

Partiet mener problemet er at eiendomsskatteloven ikke gir kommunene mulighet til høyere eiendomsskatt på sekundærboliger.

– Vi vil endre loven, slik at den gir kommunene mulighet til å innføre skatt på sekundærbolig. Satsen kan være opp mot 10 promille. Hovedpoenget er å stanse bolighaier, og å la kommunene selv få regulere skatteleggingen på boliger slik at forskjellene minsker.

De vil også sikre at politikken ikke treffer innbyggere som bruker boligen som sitt hjem.

– Vi trenger boligpolitikk for folk flest, ikke en boligfest for dem som har mest. Da må politikken tilpasses folk som bor og jobber her, ikke eiendomsbaroner og spekulanter som Tollefsen og Thon. Derfor er det viktig med høyt bunnfradrag for alle som har et hjem de bor i. Det er totalt annerledes enn de som bruker bolig som spekulasjonsobjekt, påpeker Aydar.

Les også: Meglertopp tror folk vil flytte tilbake til Oslo

Venstresiden kan ikke frede eiendomsspekulanter

Modellen Rødt foreslår innebærer en ikke-kommersiell boligsektor, der i stedet for at pengene som finnes i markedet skal havne i lommene på utbyggere, tomteeiere og spekulanter, skal det gå til at flere kan få bolig til rimeligere pris.

– Aldri før har vi hatt flere milliardærer og sett flere barn vokse opp i familier med dårlig råd her til lands. Vi trenger en ny skattepolitikk som skjermer vanlige folks inntekter, og øker skattene for de aller rikeste, sier Aydar.

– Venstresiden kan ikke frede eiendomsspekulanter som Tollefsen. Milliardærene kan frykte Rødt, mens folk flest kan se fram til milliarder til viktige skritt i retning av gratis tannhelse, sosial boligpolitikk, og andre velferdsreformer.

Aydar mener problemet bare blir større.

– Nå bygger Oslo ut fjordlinja i bydel Gamle Oslo, så ser vi at aktører som Bjørvika Apartments kjøper opp massivt med leiligheter kun for å leie ut og tjene penger.

Får Rødt med resten av venstresiden på dette?

– Jeg kan garantere at Rødt kommer til å jobbe for å endre lovverket så bolig ikke skal være investeringsobjekter. Med en sterk venstreside, så har vi mulighet til å få med AP i riktig retning, sier Aydar.

Rødt vil gi kommunene tilbake muligheten til å ha opp til 7 promille sats på eiendomsskatt.

– Og våre folkevalgte i kommunene jobber for en sosial utforming med bunnfradrag.

Les også: Uventet boligprisfall i juli

– Riktig at sekundærboliger skattes mer

Kommunikasjonsdirektør i Heimstaden, Christian Dreyer, sier at selskapet er enige med flere av forslagene Rødt kommer med.

– Blant annet har vi som største utleieaktør i Norge sikret våre kunder en forutsigbarhet til å kunne planlegge langsiktig gjennom å tilby tidsubestemte leiekontrakter på alle våre leiligheter. Sammen med Rødt, håper vi dette blir standard i hele det norske leiemarkedet, sier Dreyer.

– Samtidig nevner ikke Rødt kanskje det viktigste tiltaket for å sikre et velfungerende boligmarked, nemlig at det bygges nok boliger for å møte etterspørselen. En økt boligforsyning vil dempe prispresset både i eie- og leiemarkedet.

Dreyer mener det er lite realistisk å lykkes med et godt boligmarked uten at offentlige myndigheter og privat sektor i fellesskap jobber for å sikre tilstrekkelig boligforsyning med god kvalitet og med definerte roller og oppgaver.

Men Dreyer mener enkelte av forslagene til Rødt er gode.

– Eksempelvis mener vi det er riktig at sekundærboliger skattlegges mer enn i dag. Skatt skal være omfordelende og sekundærboliger eies normalt av dem som har mer enn andre.

En økt beskatning av sekundærboliger vil øke kostnadene til Heimstaden.

Nettavisen har vært i kontakt med konserndirektør finans i Olav Thon-gruppen, Arne Sperre. Han vil ikke kommentere saken.

Les også: Nå hamrer statsråden løs igjen: Lover endringer i byggereglene