Gå til sidens hovedinnhold

Rødts løfter koster minst fem milliarder, men Oslo har ikke penger til regningen

Rødt i Oslo er som guttungen som handler julegaver på kredittkortet han har stjålet hjemme.

Det er en uke igjen til valget, men likevel ingen tvil om hvilket parti som lover mest - uten å ha pengene til å betale for valgflesket.

Aftenposten har gjennomgått programmet for Rødt i Oslo, og slår fast at partiet lover goder som vil koste over 5 milliarder.

Ofte kritiseres mediene for å overdrive, men det er ikke tilfelle her. Sannsynligvis blir regningen mange milliarder kroner høyere enn Aftenpostens forsiktige regnestykke.

Men det er ikke noe problem: Partiets toppkandidat «vil be om mer penger fra staten for å få regnestykket til å gå opp, og viser til at Rødt på Stortinget setter av mer penger til kommunene».

Med andre ord: Dersom partiet som arbeider for å innføre kommunisme i Norge vinner både lokalvalget og stortingsvalget, så kommer pengene. I motsatt fall blir det tidenes løftebrudd lokalt.

Det dyreste «løftet» er gratis kollektivtransport, og der anslår Aftenposten summen av billettinntekter til rundt 2,6 milliarder kroner - og et tilsvarende tap for det offentlige (og da er ikke togene til Vy med). I neste omgang vil gratis trikk, t-bane og buss føre til et enormt investeringsbehov hvis ikke passasjerene skal stappes inn og stå som sild i tønne. Hvor mange milliarder det betyr i økte investeringer, vet ingen. Og ingen har regnet på det, fordi det aldri kommer til å skje.

Gratis barnehage og sykehjem anslår Aftenposten til 1,4 milliarder kroner. Også her vil behovet øke, slik at prisen blir vesentlig høyere. Hvor mye høyere, er vanskelig å anslå.

Selvsagt vil Rødt ha gratis kokkelaget skolelunsj og gratis aktivitetsskole. Der snakker vi 800 millioner før vi regnet på økt bemanning, kjøkkenpersonale og økt etterspørsel etter gratistjenester.

I rettferdighetens navn skal nevnes at Rødt også vil kutte kostander. Ned med politikerlønninger, bort med hundrevis av millioner kroner til kommunal PR og nei til motorvei til Bærum, for å nevne noe. Men i forhold til dagens kostnadsbruk er det småpenger i forhold til den voldsomme kostnandsveksten.

Når Aftenposten anslår fem milliarder, så har avisen defintivt ikke tatt munnen for full. Det blir nemlig verre.

I en kommune med mange uløste oppgaver, foreslår Rødt nemlig 6-timers dag med full lønn, ifølge programmet for 2019-2023: «Oslo kommune som arbeidsgiver må gå inn for å redusere arbeidstida med en halv time i tre tariffoppgjør etter hverandre, ned til seks timers normalarbeidsdag. Der skift- og turnusplaner må omarbeides kan innføring av seks timers normalarbeidsdag skje raskere».

Hva innføring av 6-timers arbeidsdag koster, har ingen regnet på - spesielt ikke Rødt. Førstekandidat Eivor Evenrud mener at det ikke er gitt at det vil koste kommunen mer penger i et langtidsperspektiv, slik hun formulerer det.

Det siste budsjettet viser at Oslo kommune har snaut 40.000 årsverk, fordelt på nær 51.000 ansatte. Rødt krever at alle deltidsansatte skal få tilbud om full fast stilling.

De nær 40.000 årsverkene koster kommunen rundt 30 milliarder kroner i året, eller omlag 750.000 kroner per årsverk. Hvis vi er «snille», og glemmer deltidsstillingene, innebærer 20 prosent kortere arbeidstid omlag 8.000 flere årsverk til en kostnad på seks milliarder kroner i økte årlige lønnskostnader.

Alternativt kan man kunne kommunale tjenester tilsvarende, men det foreslår ikke Rødt. Tvert imot svulmer de kommunale oppgavene stort sett opp i programmet, i god gammel kommunistisk stil. Rødt lover gull og grønne skoger, men oppfører seg som guttungen som har stjålet foreldrenes kredittkort for å kjøpe julegaver.

Konklusjon: Rødts valgprogram har heldigvis ikke et fnugg av sjanse til å bli vedtatt eller gjennomført. Økonomiplanen som legger opp til forsiktige overskudd på 1,0 - 1,5 milliarder kroner i året, vil bli et bunnløst sluk - og øke gjelden betydelig fra dagens nivå på rundt 45 milliarder kroner. Det store spørsmålet er hvor lenge Rødt hadde fått styre før Oslo kommune ble satt under administrasjon og på den såkalte Robek-listen (register om betinget godkjenning og kontroll). Hvis ikke kommunismen allerede er innført, da.

PS! Hva mener du? Har du tro på Rødts valgprogram? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken