Det nærmer seg landsmøte og nytt prinsipprogram for Rødt, men det betyr ikke et farvel til revolusjon og drømmen om et kommunistisk samfunn.

Dersom innstillingen blir vedtatt vil partileder Bjørnar Moxnes lede en revolusjonær bevegelse som skal avvikle kapitalismen: - For at det arbeidende folket skal ha makt trengs en radikal endring av maktforholda - en sosialistisk revolusjon, heter det i innstillingen.

Her kan du lese alt: Forslag til prinsipprogram for Rødt

Ifølge Pollofpolls viser et snitt av ferske meningsmålinger at 5,1 prosent av velgerne vil legge Rødts stemmeseddel i urnen, og dermed gi sin støtte til et program som ønsker revolusjon og kommunisme.

Hvis virkelig 150.000 stemmer Rødt vil Stortinget få ni Rødt-mandater som vil arbeide hardt for en revolusjon.

Hvis det skulle lykkes å gjennomføre en slik revolusjon, så vil ikke arbeiderklassen gi fra seg makten frivillig, ifølge programmet.

«Historisk er det mange erfaringer som viser at det vil være motkrefter - både innenlands og i utlandet - som ikke vil akseptere ei folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette. Arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert og har satt seg klare mål og forsvarsstrategier..», heter det i flertallets innstilling.

Et mindretall på to vil riktignok stryke dette punktet.

Et annet punkt som splitter er om den såkalte «kapitalistklassen» skal kalles for det eller for borgerskapet. Flertallet foretrekker kapitalistklassen.

Norge er et av verdens rikeste land, har har en av verdens best utbygde velferdsstater og har minimale ulikheter målt mot andre land.

Likevel vil altså mer enn 1/20 av velgerne, ifølge ferske galluper, stemt på et parti som vil avvikle kapitalismen og eiendomsretten gjennom en revolusjon.

«En bærekraftig kapitalisme er umulig, en rettferdig kapitalisme er umulig», heter det i programforslaget.

«Rødts alternativ til kapitalismen er en mye mer demokratisk organisering av samfunnet hvor menneskelige behov, ikke privat profitt, er hovedmålet for produksjonen - dette kaller vi sosialisme».

Sosialisme innebærer at det arbeidende folket tar styringer over samfunnet, og innfører kollektiv eierskap til naturressurser og store bedrifter.

«Hvordan skal dette se ut i praksis? Det er ikke mulig å tegne en ferdig modell av hvordan et sosialistisk folkestyre vil fungere i Norge. Heller ikke dagens samfunnsorden eksisterte på noens tegnebrett før det utviklet seg i virkeligheten».

Store norske leksikon regner opp den franske revolusjonen i 1789, den russiske i 1917, den kommunistiske revolusjonen i Kina i 1949, den kubanske revolusjonen i 1958/59 og den islamske revolusjonen i Iran i 1978/79 som eksempler på store revolusjoner, men det fremgår ikke av prinsipprogram-forslaget hvilken av revolusjonene som vil ligne mest på den norske.

Et nedstemt mindretall ville gjerne ha med følgende: «Det vil fortsatt finnes markedsøkonomi ei tid under sosialismen. Den må begrenses over tid, ved at stadig nye varer og tjenester tas ut av markedet - og ved at muligheten for kapitalister til å tjene penger i markedet bekjempes gradvis».

Tilslutt kommer katten ut av sekken - Rødt skal fortsatt jobbe for et kommunistisk samfunn:

«Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klassesløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov». Dette kaller vi i Rødt kommunisme».

Landsmøtet åpner 9. mai i Groruddalen i Oslo, og skal blant annet ta stilling til nye strategi og nytt prinsipprogram.

PS! Hva mener du? Er revolusjon, sosialisme og på litt sikt kommunisme en riktig vei å gå for Norge? Skriv et leserinnlegg!