- Dette er alvorlig. Borgere i Norge er satt i fengsel på uriktig grunn, sier Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H) til Nettavisen.

Tirsdag overleverte utvalget som skal vurdere Nav-skandelen sin rapport til statsråden. Der bekreftet de at EØS-retten ble feilpraktisert.

Se videointervju med Røe Isaksen øverst i saken!

Utvalgsleder Finn Arnesen sier at utvalget mener at samtlige involverte organer har ansvar for skandelen, men at det er Nav og departementene som har størst ansvar.

- Ingen har skjøttet sine oppgaver slik vi kan forvente, men hovedansdvaret ligger hos Nav og departementene. Men hadde bare ett av organane sett feilen hadde saken sett annerledes ut, sier Arnesen.

Les også: Mener Nav-skandalen startet i 1994 - da Gro var statsminister i Norge

- Det er få som har mye å være stolte av, la han til.

Da feilen ble oppdaget, tok det for lang tid før forvaltningen reagerte.

– I mellomtiden ble feilen gjentatt igjen og igjen, heter det.

Utvalget sier at de finner en bekymringsmessig mangel på kommunkasjon om reglene i denne saken.

Se video-intervju med utvalgsleder Finn Arnesen her:

Unnskyldning

Røe Isaksen leverer også på vegne av regjeringen en uforbeholden unnskyldning til de berørte i Nav-saken.

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa Isaksen på pressekonferansen.

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp, fortsatte han.

I sin gjennomgang sa statsråden at det vil bli lagt inn regelmessige møter i fagdialog og etatsstyringen for å sikre oppfølgingen av EØS-rettslige spørsmål.

– Risikoelementene knyttet til EØS-retten løftes opp som et særskilt punkt, sa Røe Isaksen.

Hans departement har lyst ut fire juriststillinger og planlagt konkrete tiltak for å heve kompetansen i departementet.

– Om lag 1.100 personer er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav siden 2012. Av disse har 849 fått omgjort vedtakene om tilbakekreving. Nav har utbetalt 56 millioner kroner. I tillegg er det slettet gjeld på 55 millioner kroner, sa statsråden.

Utover dette kan 3.000 personer være rammet av urettmessige avslag, stans eller avkorting.

– Om lag tusen har fått omgjort sine vedtak. Nav har som ambisjon at de innen utgangen av 2020 skal ferdigbehandle alle saker som har oppstått etter 1. juni 2012.

Torbjørn Røe Isaksen vil holde en egen redegjørelse i Stortinget om utvalgsrapporten.

Skandale

Det er gått nesten et år siden alarmen gikk i Nav og Arbeids- og sosialdepartementet om at personer i årevis kunne ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Saken er blitt omtalt som «en rettsskandale uten sidestykke» i Norge.

Les også: Skandaleofre har fått 1 million kroner av Nav

I november i fjor satte regjeringen ned et utvalg for å få svar på hva som hadde skjedd og ikke minst hvordan det kunne skje. For i en årrekke var det ingen som fanget opp at kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, er i strid med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning.

Først da Trygderetten i 2017 i flere dommer slo fast at Nav praktiserte regelverket feil, begynte ballen å rulle.

Les også: Gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

Tirsdag blir utvalgets rapport overlevert til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Også Navs nye direktør Hans Christian Holte er til stede ved overleveringen.

Les også: «NAV-ofrene» skrev under egenerklæring om at sykepengene bandt dem til Norge

Du kan følge fremleggingen av rapporten her: