Saken oppdateres.

Kjell Inge Røkke eier gjennom sitt selskap TRG Holding 68,2 prosent av aksjene i Aker ASA, 50,67 millioner aksjer.

Aker er et industrielt investeringsselskap med store eierandeler i selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Aker Biomarine, Akastor og Ocean Yield og Aker Horizons.

Og Aker skriver i en børsmelding fredag morgen at verdien av selskapet økte med 17 prosent i første kvartal til 62,2 milliarder kroner. Det er en oppgang på 8,9 milliarder, og Kjell Inge Røkkes andel av dette tilsvarer ca. 6 milliarder.

Hovedindeksen på Oslo Børs økte i samme periode med 9 prosent. Aker hadde per 31, mars 2,9 milliarder i tilgjengelig likviditet.

Les også: Kristian Røkke leder Akers nye milliardsatsing: – Helt fantastisk å bli en del av

To drivere

Verdien av holdingselskapets industriportefølje var i første kvartal opp med 9,5 milliarder kroner til 66,3 milliarder. Den finansielle investeringsporteføljen var ved utgangen av første kvartal verdt 7,9 milliarder kroner.

Oppgangen er hovedsakelig drevet av økte verdier i selskapene Aker BP og Aker Horizon, der Aker har posisjonert seg for en langsiktig vekst.

- Våre to selskaper innenfor energiproduksjon, Aker BP innenfor olje og gass og Aker Horizon innenfor fornybar energi er drivkreftene inn i det nye året. Begge har en ambisjon om et betydelig bidrag til en mer bærekraftig fremtid gjennom deres respektive aktiviteter, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en børsmelding fredag morgen.

Eriksen sier de to energiselskapene har overlappende behov som for tiden gir ypperligere vekstmuligheter for Akers andre industrielle investeringer. De andre selskapene i Aker-porteføljen kan opprettholdes, samtidig som Aker navigerer seg i energlandskapet mot en mer grønn fremtid.

Eriksen mener Aker-selskapene har et konkurransefortrinn i hvordan de styrer naturressursene for å skape verdier p åen kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Det gjelder spesielt utvikling av ny industriell programvare og gjennomføringen av prosjekter.

Les også: Celina Midelfart går tungt inn i selskapet til eks-kjæresten Kjell Inge Røkke

Rekord

I fjerde kvartal i fjor verdien av Aker-konsernet med hele 22,4 milliarder kroner til 53,4 milliarder. Det var da en rekordstor økning.

Men Aker-aksjen har ikke hatt noen god utvikling de seneste tre månedene. Fra en kurstopp på 744 kroner 20. januar har aksjen falt med 17 prosent til 618 kroner ved børsslutt torsdag (se grafen nedenfor).

Siden Aker avsluttet regnskapene 31. mars, er aksjen ned 5,5 prosent. Men, i perioden er det betalt 11,75 kroner i utbytte per aksje, som forklarer en del av nedgangen. Røkke stikker av gårde med 595 millioner kroner av denne utbyttepotten.

Markedsverdien av Aker var torsdag ettermiddag 45,93 milliarder kroner. Røkkes andel av dette er 31,3 milliarder.

Bladet Kapital vurderte i fjor høst Røkkes samlede formue til 27,5 milliarder kroner, men siden september har det vært en betydelig børsoppgang. Mangemilliardæren har det aller meste av verdiene sine i børsnoterte selskaper.