Gå til sidens hovedinnhold

Røkke er god for 33,5 milliarder i Aker - tar ut milliardutbytte

Den reelle verdien av Aker ASA og holdingselskapet Aker vurderes nå til 50 milliarder kroner. Kjell Inge Røkkes verdier utgjør dermed over 30 milliarder.

50 milliarder er 7 milliarder mer enn det selskapet var verdt ved utgangen av tredje kvartal i fjor. Kjell Inge Røkke kontrollerer 67 prosent av Aker. Det betyr at Røkkes reelle verdier i selskapet nå er 33,5 milliarder.

Begrepet det handler om, er såkalte net asset value, den verdijusterte egenkapitalen i selskapet. Denne størrelsen tar hensyn til eiendeler som har en antatt høyere verdi enn det som fremkommer av regnskapene. Aksjeanalytikerne regner på slike størrelser, og Aker opplyser altså selv om hva de mener selskapet egentlig er verdt.

Les også: Kjell Inge Røkke dropper planene om "Det store Blå"

Gjennom hele fjoråret økte den reelle verdien av Aker med 10 milliarder kroner. Egenkapitalen er eiernes verdier, og Kjell Inge Røkke er altså den desidert største eieren i Aker. Bladet Kapital vurderte Røkkes totale reelle formue i fjor til 35,5 milliarder.

Styret i Aker foreslår et utbytte for fjoråret på 23,5 kroner per aksje. Med over 74 millioner aksjer i selskapet betyr det totalt 1,75 milliarder utbyttekroner til aksjonærene, hvorav Kjell Inge Røkke kan se frem til over 1,1 milliarder alene.

God avkastning

Aker skriver i en børsmelding fredag morgen at Aker-aksjen, inkludert utbytte for fjoråret, steg med 22,5 prosent gjennom 2019. Det er bedre enn hovedindeksen ved Oslo Børs. som var opp med 16,5 prosent.

Med utbytte fikk aksjonærene i Aker, med Kjell Inge Røkke i spissen, en avkastning på 23,7 prosent, inkludert utbytte.

Les også: Kjell Inge Røkke fremstår som en nådeløs forretningsmann

- Aker leverte en god avkastning til aksjonærene i 2019, til tross for store verdisvingninger gjennom fjoråret.

- En solid finansiell stilling med lav gjeldsgrad, forutsigbar kontantstrøm fra oppstrømsaktiviteter, en likvid portefølje med eiendeler og selskaper som gjør det bra, gjør det mulig for oss å klare stormene og holde oss til planene og strategiene og fortsatt betale attraktive kontantutbytter til aksjonærene, uttaler konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i børsmeldingen.

Les også: Her signerer Kjell Inge Røkke avtalen staten taper 4,4 milliarder kroner på

Supplement

Han sier videre at de ikke overser at fornybare energikilder og andre rene former for energi vil spille en større rolle i fremtiden for energimiksen. Aker-sjefen mener likevel at tallene viser at verden også vil etterspørre mer olje og gass fremover.

Energisupplement er derfor en mer passende beskrivelse enn en energiovergang for å beskrive sammensetningen av fossile og rene energikilder.

Kommentarer til denne saken