Det børsnoterte eierselskapet Aker ASA gir hvert kvartal anslag over det de mener er de reelle verdiene i selskapet, den såkalte verdijusterte egenkapitalen.

Aker opplyser i en børsmelding fredag morgen at den verdijusterte (reelle) egenkapitalen til konsernet per 30. september var 69 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3 milliarder fra halvårsskiftet, tilsvarende 4,1 prosent.

Aker har bestemt at de skal betale ut et kontantutbytte på 14,50 kroner per aksje i fjerde kvartal. Ettersom Kjell Inge Røkke har 50,67 millioner aksjer i selskapet, betyr det 735 utbyttemillioner for hans del. I alt skal det utbetales over 1,2 milliarder til aksjonærene i årets siste kvartal.

Les også

Ikke lett å være Kjell Inge Røkke i møte med politiske værhaner om oljeleting

Ekstreme svingninger

Totalt skal det betales ut 29 kroner per Aker-aksje i utbytte for 2022. Det betyr totalt 1,47 milliarder i Aker-utbytte for Røkke, som har meldt utflytting til Lugano i Sveits. Mye av Røkkes utbytte går med til å betale formuesskatt.

2022 har vært et turbulent år for Aker-konsernet.

–Vi rapporterer enda et kvartal kjennetegnet av ekstreme svingbinger og usikkerhet. Jeg har aldri i mine 14 år i Aker opplevd at geopolitikk i så stor grad påvirker energimarkedene og energisikkerheten, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

Eriksen sier at de turbulente tidene og usikret utsiktene er en påminner om at Aker må holde en stødig kurs og ha sterke partnerskap. De er forpliktet til å være en del av løsningen mellom morgendagens klimaambisjoner og dagens energibehov.

Eier mesteparten

Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av verdiene i børsnoterte Aker ASA, Det betyr at Røkkes reelle Aker-verdier per 30. september utgjorde 47 milliarder kroner.

I disse anslagene prøver Aker å beregne de virkelige verdiene i selskapet og få frem forhold som ikke fremkommer av regnskapet eller aksjekursen. Det kan derfor være avvik i verdiene sammenliknet med markedsverdien av Aker ASA. Verdien per aksje vurderes i kvartalet å ha falt fra 968 kroner til 929 kroner. Til sammenlikning lå torsdagens sluttkurs på 706 kroner.

Bladet Kapital vurderte i høst Røkkes reelle totalformue til 45,3 milliarder kroner. Disse verdiene omfatter også personlig formue, men Aker-verdiene utgjør den desidert største andelen for Røkke.

Verdien av Akers industriportefølje falt gjennom foregående kvartal med snaue 700 millioner kroner til 31 milliarder. Hovedårsaken er et fall i verdiene i produksjonsselskapet Aker BP, men også investeringsselskapet Aker Horizons, samt Aker BioMarine. Nedgangen ble delvis oppveid gjennom økte verdier i Aker Solutions.

Eriksen mener det er bemerkelsesverdig hvor langt næringen har kommet i å navigere seg gjennom den verste globale energikrisen i historien. Han sier de er nødt til kollektivt å tenke på nytt om veien videre og sikre at de ikke river det nåværende huset før det nye er bygget.

Falt 6 prosent

Som grafen under viser, har Aker-aksjen hittil i år falt med drøye 6 prosent. I tredje kvartal var nedgangen på 4,7 prosent etter et kraftig fall mot slutten av kvartalet.

Børsverdien av Aker ASA var torsdag 3. november på 57,3 milliarder kroner. Røkkes andel av dette er 39 milliarder.

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innenfor olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, industriell software, sjømat og marin bioteknologi. Aker er direkte eller indirekte den største eieren i elleve børsnoterte selskaper, blant annet Aker BP, Aker Carbon Capture og Aker Solutions.