Ja da, dette er papirmilliarder, men tapet er uansett stort. Røkke eier 68,2 prosent av Aker ASA, et samleselskap for blant annet store børsnoterte selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield, samt ikke-børsnoterte Aker BioMarine.

Aker er ifølge hjemmesidene til selskapet direkte eller indirekte den største eieren i åtte selskaper notert på Oslo Børs. Verdiene av disse selskapene gjenspeiles derfor i Aker-kursen, og dessverre for Røkke er de fleste av disse selskapene eksponert mot olje.

Onsdag ettermiddag var oljeprisen ned i 26,7 dollar fatet. Vi må tilbake til 2003 for å finne lavere nivåer, verden drukner i olje.

Les også: Kjell Inge Røkke fremstår som en nådeløs forretningsmann

Var god for 34 Aker-milliarder

I slutten av april 2019 stod Aker-aksjen i 680 kroner, som verdsatte selskapet til 50,5 milliarder, Røkkes eierandel til 34,4 milliarder.

Elleve måneder senere er disse verdiene rasert til henholdsvis 14,2 milliarder kroner for hele selskapet og 9,7 milliarder, en nedgang på 71 prosent (se grafen under). Røkkes verditap i perioden utgjør svimlende 24,7 milliarder.


I tabellen nedenfor har vi satt opp hele verdien av de fem viktigste børsnoterte selskapene i Akers portefølje i april 2019 og ved børsslutt onsdag, samt verdien av Aker ASA nederst. Røkke og Aker har ulike eierandeler i de fem selskapene.

Vi ser av tabellen at den desidert viktigste investeringen, oljeprodusenten Aker BP, i perioden har mistet nesten 70 milliarder i markedsverdi. Det rammer Aker og Røkke tungt. For det internasjonale oljeserviceselskapet Aker Solutions er verditapet bortimot 90 prosent, selv om dette er en langt mindre investering i kroner.

Norges mektigste

Bladet Kapital omtaler Røkkes som Norges mektigste næringslivsperson. I fjor høst var han av finansbladet også regnet som Norges femte rikeste person. Ser vi på den rene ligningsformuen, er Røkke Norges rikeste person, men denne ligningsformuen er langt fra den reelle.

Uansett har oljeeksponerte Røkke fått lide tungt for det kraftige fallet i oljeprisen, samt den generelle markedsnedgangen som følge av koronaviruset.

Les også: Jan Erik Iversen må trolig i fengsel for grov utpressing av Kjell Inge Røkke

Kapital vurderte i for høst Røkkes nettoformue til 36 milliarder kroner, ned fra 40 milliarder i 2018. Det aller meste av verdiene hans er knyttet opp mot Aker-formuen. Nå er den totale formuen noe over 10 milliarder kroner. Men Røkke har alltid klart seg siden han for alvor gjorde sitt inntog i norsk næringsliv på midten av 90-tallet.

Det har imidlertid svingt for Norges mektigste næringslivsleder det seneste året, og altså mest ned.

Nettavisen skrev i juni i fjor at Røkke i løpet av noen uker hadde tapt nærmere 10 milliarder kroner på sine Aker-aksjer. Da hadde Aker-kursen stupt fra 680 kroner til 490 kroner, ved børsslutt onsdag var aksjekursen rast til 195,80 kroner.

Tok over i 1996

Det var i 1994 at Røkke samlet sine bedrifter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International (RGI). To år senere klarte det Røkke-kontrollerte selskapet å bli Akers største eier. Senere fusjonerte de to selskapene.

Aker RGI kjøpte i 2000 gjennom sitt datterselskap Aker Maritime store aksjeposter i Kværner. Det «nye» Aker ASA ble børsnotert i september 2004, og Røkke eier altså nå gjennom sine privateide TRG-selskaper til sammen 68,2 prosent av aksjene i Aker ASA.

Men har Røkke tapt mange milliarder, er den virkelige store taperen i prosent Tor Olav Trøim blant de kjente investorene på Oslo Børs.

Har falt med 98 prosent

Hans riggselskap Borr Drilling var ved børsslutt onsdag verdt under 300 millioner kroner. Det betyr at Trøims andel (8,3 prosent) var rasert til 25 millioner kroner, verdien av en litt dyr villa i Oslo vest.

Siden 8. april 2019 er aksjekursen i Borr Drilling pulverisert fra 140 kroner til 2,65 kroner. Trøims og de andre aksjonærenes verdier, inklusive eks-samboeren Celina Midelfart, har falt med vanvittige 98 prosent i løpet av et snaut år.

Det er en konkursprising for det gjeldstunge selskapet, som nå prøver å selge unna rigger i et håpløst marked i kampen for å overleve. Trøim har tapt alt han av verdier han fikk med seg fra John Fredriksen og kjemper nå en desperat kamp for å holde seg flytende.