Røkke og butleren John Inge Vaaland er funnet skyldige i overtredelse av straffelovens paragraf 128, 166 og 424. Dermed er Røkke funnet skyldig i alle tiltalepunkter. Det omfatter korrupsjon, medvirkning til falsk forklaring og for å ha ført Celina Bella uten gyldig sertifikat.

Se domsavsigelsen på web-tv (gratis)

Røkke ble dømt til 120 dager i fengsel, hvorav 90 dager betinget. Han må altså sone 30 dager i fengsel. Han er også dømt til å betale 30.000 i saksomkostninger.

Røkke tar betekningstid på om han vil anke dommen. Etter domsavsigelsen diskuterte Røkke intenst med sine advokater. Han har foreløpig ikke kommentert dommen, og har bedt pressen holde avstand.

Under domsavsigelsen fulgte Røkke naturlig nok nøye med, mens han satt vendt fra tiltalebenken. Han fiklet nervøst med pennen han holdt i hånden. Etter at straffeutmålingen ble lest opp, stirret han intenst på tingrettsdommer Torjus Gard.

Aktor Susie Bergstrand hadde lagt ned påstand om fengsel i fem måneder for Røkke, og at to av disse bør gjøres ubetinget.

- Vi synes det er bra å få gjennomslag i de sentrale punktene i tiltalen, og at det er utmålt en følbar reaksjon, sa aktor Fredrik Ranke.

Hva mener du. Fikk Røkke som fortjent?

Ved godt mot
På vei inn i rettssalen var Røkke ved godt mot.

- Jeg har sovet godt. Jeg har et godt sovehjerte, sa han til TV 2 Nettavisen før domsavsigelsen.

Sommeren 2001 skrev Dagens Næringsliv at Kjell Inge Røkke via sin butler John Inge Valand hadde kjøpt et båtsertifikat fra Øye og Pallin, uten å avlegge den nødvendige eksamen. Dette ledet så til etterforsking, som førte til fredagens dom.

Alle skyldige
De andre tiltalte i saken ble også funnet skyldige.

Båtmegler Erik Øye ble dømt til ett år og to måneder i fengsel, fire måneder betinget, for sin medvirkning i saken. Han er også dømt til indragning av 55.000 kroner.

Det er av de andre forsvarerne blitt antydet at Øye er blitt truet.

- Retten kan se at det er blitt rettet press mot Øye, men etter rettens oppfatning kan ikke press ha ledet frem til en uriktig forklaring, sa tingrettsdommer Torjus Gard.

Kjell Inge Røkkes butler Jon Inge Valand er dømt til 90 dagers betinget fengsel og to års prøvetid. Clas Pallin, som skrev ut de falske sertifikatene, er dømt til fengsel i ett år og fire måneder, hvorav fire måneder er betinget, og til indragning av 100.000 kroner.

Øye og Valand tar betenkningstid på om de vil anke, mens Pallin anket på stedet.

Pallins forsvarer, John Christian Elden, reagerer både på straffeutmåling og rettens konklusjoner med hensyn til skyldighetsspørsmålet.

- Pallin ble frikjent på to av tre punkter. De to alvorligste. Til tross for at det ikke er ført bevis for at Pallin mottok penger fra Øye, dømmes han altså til ett år og fire måneder i fengsel. Ifølge dommen har Pallin altså mottatt 100.000 kroner fra Øye, og for dette får han en så streng straff. Rettspraksis tilsier 60 dagers fengsel for uttroskap på et slikt beløp, sier Elden til TV 2 Nettavisen.

Rettens vurdering
Retten er overbevist om at Pallin mottok 65.000 kroner fra Øye. Retten finner det ikke overbevisende at Øye bare skal ha betalt Pallin 4.000 av de 100.000 han mottok fra Røkke.

Under rettssaken ble det reist tvil om Pallin var en offentlig tjenestemann, all den tid han var knyttet til en privat høyskole. Retten legger til grunn at Pallin var en offentlig tjenestemann. Retten finner også at tjenesten er urettmessig i forhold til at han utstdedte sertifikat til Røkke og Valand.

Det er også rettens konklusjon at Øye medvirket til dette.

Seks uker lang rettssak
Dommen kommer etter det som må være blant de lengste straffesakene for det som i utgangspunktet er en liten sak. Hele seks uker brukte Oslo tingrett på å behandle saken om Røkke og Valand hadde kjøpt falske sertifikater fra Øye og Pallin.