I en melding går det frem at Aker Solution, Deep Ocean og Solstad Offshore sammen skal gå sammen for å lage en fornybarallianse for havvind.

På eiersiden står blant annet næringslivstoppene Kjell Inge Røkke og John Fredriksen.

- Windstellar Alliance vil kombinere de eksisterende veletablerte mulighetene og ekspertisen i de tre industriledende selskapene. Dette vil skape en integrert og svært fleksible one-stop-shop tilbyder. Alliansen vil være i stand til å tilby produktleveranser, produksjonstjenester og maritime og -subseaoperasjoner til fornybarindustrien, heter det i meldingen.

– Dagens forsyningskjede for offshore-markedet er sterkt fragmentert, og etter vårt syn lite optimalt når det kommer til effektivitet, kostnad, risiko og miljøavtrykk, sier allianseleder Guro Høyaas Løken i en kommentar.

Alliansen ser ikke ut til å selv ønske å bygge ut prosjekter, men å hjelpe fornybaraktører:

- Alliansen vil markedsføre de tre selskapenes muligheter, identifisere og forfølge forretningsmuligheter der de kostnadseffektivt kan kombinere sine teknologier, funksjoner, ekspertise og ressurser for å tilby tjenester uten sidestykke til fornybarsektoren offshore, melder selskapet.

Det er tidligere kjent at Kjell Ingen Røkke har hatt hyppig kontakt med Arbeiderpartiet om det grønne skiftet, og den nye regjeringen har vært klar på at de ønsker å være en mer aktiv pådriver for utbygging av fornybar kraft.

Solstad Offshore stiger over 13 prosent på morgenkvisten, mens Aker Solutions øker over 2 prosent.