Gå til sidens hovedinnhold

Røkke punger ut

Kjell Inge Røkke får ett år på seg før han må bla opp det Oslo tingrett tingrett har pålagt ham å betale til de tidligere minoritetsaksjonærene i Aker RGI.

Som sikkerhet for utbetalingen får småaksjonærene pant i 34 prosent av aksjene i Aker RGI Holding, går det fram av forliket som ble inngått fredag.

- Oppgjør vil finne sted til de minste av aksjonærene med cirka halvparten av deres krav innen et års tid, og resterende etter cirka to år, sier advokat Tom A. Torkildsen, som representerer vel 1.150 tvangsinnløste småaksjonærer, til NTB.

I praksis betyr det at Røkke må betale 45 millioner innen et år. Det går fram av forliket at de minste aksjonærene skal få sine oppgjør først.

- Totalt får mine klienter rundt 120 millioner kroner. Hvis det også skal gis oppgjør til Folketrygdfondet og de andre deltakerne i skjønnet, så blir beløpet på rundt 550 millioner kroner samlet, sier Torkildsen.

Frist til onsdag
Torkildsen inngikk avtalen med Røkkes advokat Bård Borgersen fredag ettermiddag, og sendte like etter ut et brev med en solid anbefaling av avtalen til sine klienter. De må innen onsdag gi skriftlig beskjed om de ikke ønsker å være med i avtalen.

- Jeg har fått noen få tilbakemeldinger fra klienter som har ringt meg og de har vært positive, sier Torkildsen.

Det er foreløpig uklart om Folketrygdfondet, som brøt forliksforhandlingene for tre uker siden, vil delta i forliket. Men fondets advokat Helge M. Svarva har hele tiden holdt seg godt orientert om samtalene, og forliket blir trolig styrebehandlet i Folketrygdfondet til uka.

Tvisten mellom de tvangsinnløste aksjonærene og Røkke har pågått i snart to år etter at Oslo tingrett ga småaksjonærene medhold. Det såkalte overskjønnet, som Røkke ville ha, skulle etter planen ha vært behandlet av Borgarting lagmannsrett kommende uke. Denne saken er utsatt til 15. mars, avhengig av om forliket godtas eller ikke.

- Vi håper det ikke skal bli nødvendig å gjennomføre den saken, men det er avhengig at de enkelte aksjonærene slutter seg til forliket. Jeg har bare gitt en anbefaling og så får vi se om det er mange som ikke ønsker å delta, sier Torkildsen.

Solid sikkerhet
Det har lenge vært usikkerhet blant småaksjonærene om de skulle få pengene Røkke ble pålagt å betale dem, ettersom det nederlandske holdingselskapet som var den formelle motparten i saken ikke hadde pengene.

I forliket har imidlertid Røkke lagt debitor-rollen på Aker RGI direkte, og pengene blir trolig frigjort i forbindelse med den planlagte splitten av Aker Kværner.

Torkildsen tror det er sannsynlig at småaksjonærene nå får sine penger, ettersom sikkerheten er god. Skulle pengene utebli, vil nemlig småaksjonærene ha negativ kontroll i Aker RGI Holding med stemmerett for 34 prosent av aksjene.

- Da betyr det at man får en betydelig eierpost i konsernet, og det tror vi at Røkke ikke ønsker. Jeg går ut fra at det er et finansielt grunnlag hos Røkke for å inngå et slikt forlik, sier Torkildsen.

(NTB)

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk