Gå til sidens hovedinnhold

Røkke søker tilflukt fra kreditorene

Kjell Inge Røkke tar ikke sjansen på at kreditorene overtar makten i hans industrimperium, og har overført all stemmemakt i eierselskapet Aker RGI Holding til seg selv.

Tidligere utøvde Kjell Inge Røkke all eiermakt i Aker RGI-systemet gjennom en omfattende pyramide av eierselskaper. Nå har han overført all stemmerett i sine heleide selskaper til privat hånd. Det gjør han trolig for å hindre kreditorene i å ta makten i det gjeldstyngede Aker RGI-systemet, skriver Aftenposten.

Operasjonen sørger for at han beholder full styring selv om kreditorene skulle forlange å få omgjort hele eller deler av gjelden til aksjer dersom Aker RGI skulle få betalingsproblemer.

Formelt skjedde maktskiftet ved at Røkke har gjennomført en mindre kapitalutvidelse mot seg selv. Nå er han blitt direkte eier av 1,6 prosent av aksjene i Aker RGI Holding.

Konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker RGI er knapp i kommentaren.

- Vi har én eier, Kjell Inge Røkke. Da vi spurte ham om å stille opp med kapital, så valgte han å gjøre det på denne måten, sier Langøy til Aftenposten.

Folketrygdfondet er blant kreditorene etter at Oslo tingrett dømte Aker RGI til å betale de tvangsutløste minioritetsaksjonærene cirka 400 millioner kroner. Dommen er anket, men inntil videre er kravet sikret med pant i aksjer i Aker RGi Holding. Fondets advokater sier de nå vil vurdere hva de skal foreta seg i forhold til maktskiftet i selskapet.

Reklame

Dette har aldri vært mer populært enn nå