Gå til sidens hovedinnhold

Røkke tapte skatte-slag

Den hardt pressede finansmannen Kjell Inge Røkke tapte kampen om 125 millioner skattekroner i Oslo tingrett.

Striden dreier seg om den skattemessige verdien av aksjene i fiskeriselskapet Norway Seafoods på to tidspunkter, høsten 1996 og i desember 1998.

Røkke og Aker RGI Holding saksøkte staten fordi man mener skattemyndighetene har vurdert tapet på aksjene for lavt, og at man dermed hadde fått beregnet over 125 millioner for mye i skatt.

Men dommerne ga ikke Røkke & Co medhold i søksmålet.

I stedet må saksøkeren dekke statens saksomkostninger med 400.000 kroner.

Retten skriver at bare dersom skjønnet fra fylkesskattenemnda klart avviker fra det retten finner forsvarlig, kan det bli tale om å sette vedtaket til side. Differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi på Norway Seafoods-aksjene er etter rettens oppfatning ikke større enn det som ble fastsatt av fylkesskattenemnda.

Tapet – som er det egentlige skjønnstemaet – er ikke vurdert for lavt, heter det i dommen.

- Jeg vil ikke kommentere saken, sier Aker RGI Holdings prosessfullmektig, advokat Anders Liland i KPMG Advokatfirma, til TV 2 Nettavisen.

Prosessfullmektig for staten er imidlertid mer snakkesalig.

- Jeg tror dette er en riktig dom, og vi er godt fornøyd med avgjørelsen. Vi er glade for å ha fått medhold i at skjønnet må gjelde tapet som sådan, og ikke bare beregningen av inngangsverdien, sier advokat Jan Syversen i Advokatfirmaet Simonsen Føyen til TV 2 Nettavisen.

Feiden om Aker RGI Holdings ligning for 1998 har stått i ligningsnemnd, overligningsnemnd, fylkesskattenemnd og nå i Oslo tingrett. Alle instanser har vendt tommelen ned for Røkkes syn på saken.

Røkke & Co har nå en måned på seg for å avgjøre om man skal ta omkamp i lagmannsretten.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget