Gå til sidens hovedinnhold

Røkkes Aker BP tapte på alle punkter i retten

Ville stoppe gruppesøksmål fra 233 ansatte - fikk nei på alle punkter.

Oljearbeiderne får dermed kjempe videre for opptil to år med full lønn etter nedbemanning.

I januar sprakk nyheten om at 231 ansatte ville gå til gruppesøksmål mot Aker BP fordi selskapet fjernet sluttpakkene de hadde blitt lovet. Antallet saksøkere har siden vokst til 233.

Kjell Inge Røkke og Aker kjøpte opp BP Norge i 2016, og de ansatte som ble med videre til nye Aker BP fikk skriftlige lovnader om at de ville beholde sine individuelle avtaler om sluttvederlag dersom de i framtiden skulle miste jobben.

Fire år senere fikk oljearbeiderne kontrabeskjed, og måtte velge mellom å ta den gullkantede sluttpakken umiddelbart eller å fortsette i selskapet med samme betingelser som resten av de ansatte. Sluttpakkene inneholdt blant annet full lønn i mellom seks og 24 måneder etter nedbemanning.

Les mer om saken her: – Grovt avtalebrudd

En fersk kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett viser at Aker BP forsøkte å stoppe gruppesøksmålet og ba om å frifinnes.

Blant argumentene fra oljegiganten var at de ansatte ikke hadde krav på en avklaring nå, at en dom ikke ville føre til en endelig avklaring, og at avtalene til de ansatte var for ulike til å vurderes i samme sak. Domstolen mente imidlertid at de ansatte var i sin fulle rett til å gå til gruppesøksmål.

– Når vi først har kommet i den situasjonen at vi må til søksmål for å beholde avtalte rettigheter, er vi selvfølgelig godt fornøyd med at retten gir oss medhold i at det både er grunnlag for rettssak og gruppesøksmål. Samtidig håper vi selvfølgelig at Aker BP tar til fornuft og innser at inngåtte avtaler skal respekteres sånn at vi slipper rettssaken, sier klubbleder Ingar Haugeberg i Industri Energi til Nettavisen.

I en e-post til Nettavisen skriver Aker BP at de tar kjennelsen til etterretning.

Les mer: Krisetall for oljestudier: – Dommedagsprofetene skremmer ungdommen

Ville la enkelte ansatte beholde rettighetene

Rundt 700 tidligere BP Norge-ansatte fikk i fjor høst beskjed om at ordningene deres fikk en «utløpsdato». Den ferske kjennelsen viser imidlertid at enkelte ansatte som ble definert som «kritiske ressurser» fikk beskjed om at de ville få beholde BP-rettighetene som de andre ville bli tvunget til å gi fra seg.

I rettsdokumentene kommer det fram at 53 ansatte inngikk frivillige sluttavtaler. I tillegg ville 350 personer bli sagt opp dersom den kritiske situasjonen i oljebransjen hadde vedvart. Nå mener imidlertid Aker BP at framtiden ser lysere ut, og ser ikke for seg nye nedbemanningsrunder i overskuelig fremtid.

Rettens vurdering betyr at gruppesøksmålet mot Aker BP fortsetter, og ansatte som vil melde seg på søksmålet kan gjøre dette fram til 10. august i år.

Les mer: Radikal rapport fra IEA: Spår oljepris-sjokk

Aker BP mener situasjonen er svært uoversiktlig

Blant Aker BPs argumenter for hvorfor gruppesøksmålet burde avvises, var at de tidligere BP Norge-ansatte ikke hadde noe reelt behov for å få avgjort kravet nå:

«Det er ingenting som tyder på at en nedbemanningssituasjon er nært forestående eller at problemstillingen blir aktuell for saksøkerne i fremtiden», skriver Aker BP.

Oljeselskapet mente også at en dom i de ansattes favør ikke ville avgjøre hvorvidt Aker BP kunne endre ordningen eller avvikle den dersom de ansatte ikke aksepterte tilbud om sluttpakke senere.

I sin argumentasjon peker Aker BP også på at selskapet etablerte en ny sluttpakke-ordning som ville gjelde for alle ansatte, og som de fleste tidligere BP Norge-ansatte ville komme bedre ut av enn med den opprinnelige avtalen.

– Det er viktig å ikke ha et A-lag og et B-lag i en organisasjon, sa Aker BP-talsmann Ole-Johan Faret til Nettavisen i januar.

Til slutt viser selskapet til at avtalene med de ansatte er individuelle, og at de ansatte derfor eventuelt må gå til individuelle søksmål. I tillegg til dette har det kommet inn parallelle søksmål fra ansatte i andre fagforeninger enn Industri Energi.

«Det er ingen automatikk i at situasjonen vil være lik for forskjellige grupper, og situasjonen er per i dag svært uoversiktlig», skriver Aker BP.

Aker BP kan ikke garantere at nedbemanningene er over

I kjennelsen skriver retten at de ansatte er i sin fulle rett til å gå til gruppesøksmål, og at de har behov for en avklaring av egne rettigheter før de går inn i nye nedbemanningssituasjoner. At Aker BP har tilbudt de ansatte en ny sluttpakkeordning har heller ikke noe å si, mener retten, ettersom den nye ordningen ikke er etablert som en individuell rettighet.

Aker BP mener at det ikke er noen planer om nye nedbemanningsrunder, og at prosjektporteføljen og bemanningsprognosene tyder på at dette vil gjelde frem til 2025. Retten var imidlertid av en annen oppfattelse. I kjennelsen heter det at Aker BP ikke kan vite om det kommer flere nedbemanninger - og at kutt har vært vanlig i bransjen de seneste årene. Omstendigheter som oljeprisen og koronasituasjonen er utenfor Aker BPs kontroll, og kan sende flere ansatte ut av selskapet i overskuelig fremtid, mener retten.

Retten gir Aker BP rett i at de ansatte helt klart kunne ha gått til individuelle søksmål. Men når en avgrenset gruppe som kan vokse til 630 personer tar arbeidsgiveren til retten, blir gruppesøksmål det enkleste, mest økonomiske og minst tidkrevende, slår retten fast.

Les mer: Meget god stemning i oljebransjen: 2 av 3 skal ansette og tror på høyere omsetning