Holdingselskapet (se nederst i artikkelen) la fredag morgen frem tallene for første kvartal. Her opplyses det om hva selskapet mener den reelle verdien av selskapet er.

Og ifølge en børsmelding vurderes verdien å ha falt med hele 52 prosent i løpet av årets tre første måneder til 24 milliarder kroner til 325 kroner per aksje. Det stemmer bra med den faktiske børsnedgangen i år (se under), men er noe høyere enn børskursen ved børsslutt torsdag

Les også: Massiv svikt for Røkkes oljegigant

Aker-aksjen er bortimot halvert i verdi hittil i år, og kursnedgangen er omtrent det samme det seneste året. Aksjen er imidlertid opp 43 prosent siden bunnen 20. mars (se grafen under).

God for 14 milliarder

Markedsverdien av Aker ved børsslutt torsdag var 21 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke kontrollerer 68,2 prosent av selskapet, så hans børsnoterte Aker-formue i går var på 14,3 milliarder.

Men, ifølge børsmeldingen vurderes den reelle egenkapitalen per aksje til 325 kroner, om lag 40 kroner høyere enn børskursen torsdag. Aker mener selskapet selv er verdt drøye 24 milliarder kroner, som verdsetter Røkkes andel til ca. 16 milliarder.

Den kraftige nedgangen i første kvartal må ses i sammenheng med at oljeprisen stupte med hele 65 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs falt med 24 prosent i årets tre første måneder, så Aker-fallet var klart større enn det.

Les også: Røkkes høyre hånd tjente 30 millioner - nå vil han halvere lønnen

Verdt enda mer

Men utviklingen i andre kvartal har vært positiv. Aker skriver at hittil i kvartalet er den såkalte verdijusterte egenkapitalen opp 24 prosent til 30 milliarder. Selskapet mener selv at de reelle verdiene er hele 9 milliarder mer enn det børskursen tilsier.

Forskjellen kan være underliggende verdier som Aker mener ikke er godt nok gjenspeilet i børskursen.

I disse koronatider har Aker klart å øke det de har av tilgjengelig likviditet med over 1 milliard kroner til drøye 7 milliarder.

- Et stup i oljeprisen kombinert med et økt tilbud har skapt den perfekte stormen. Aker er eksponert i næringer som er truffet spesielt hardt, men vi har klart oss gjennom utfordrende tider tidligere.

Les også: Røkke har tapt 70 prosent av Aker-formuen

Gjenvinning

- Vi har lært betydningen av en sterk balanse og likviditetssituasjon, ikke bare for å klare oss gjennom stormen, men også følge muligheter og gjenvinne aksjeverdier, Det er årsaken til at vi har styrket vår likviditetsreserve, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

Aker ASA er et industrielt holdingselskap og direkte eller indirekte den største eieren i ni selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier var i 2019 på over 83 milliarder kroner.

Den klart største bidragsyteren til Aker-verdiene er Aker BP, et produkjonsselskap som ved årsskiftet stod for over 40 milliarder av de reelle verdiene i konsernet. Oljeservice står for bare 4 prosent, men Aker mener disse selskapene, som Kværner, er av avgjørende betydning for de fremtidige olje- og gasssktivitetene.

Det skyldes menneskene og teknologien i disse selskapene.