Aker Biomarine utvikler, markedsfører og selger krill til bruk i mat for mennesker og dyr, samt akvakultur. Selskapet er en del av Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker, og utgjør 6,3 prosent av Akers eierandeler.

Mange har knyttet store forventninger til selskapet - men torsdag kom selskapet med en nedslående beskjed i en børsmelding:

– Innhøstingen i 2021 har vært skuffende, og det betydelig lavere volumet har påvirket salg og inntjening, sier konsernsjef Matts Johansen.

Børssmell

Selskapet tar ned inntektsutsiktene for 2021. Lavere innhøsting og salg av superba-krill ventes å påvirke de finansielle resultatene på en negativ måte, skriver selskapet.

Meldingen klokken 10.21 sendte Aker Biomarine-aksjen ned over 17 prosent i løpet av halvannen time på Oslo Børs. Det utgjør et papirtap på over 720 millioner kroner. I 11-tiden hentet imidlertid aksjen seg inn.

Færre fiskedager

Selskapet melder om produksjonsvolumer tilsvarende mindre enn to tredjedeler av det opprinnelige ambisjonsnivået så langt i år. Antallet fiskedager har vært 23 prosent under normalen ettersom et betydelig antall dager har gått med til å lete etter krillen.

De lave volumene gjør at produksjonskostnadene per tonn krill går opp, noe som påvirke selskapets marginer betydelig. Selskapet varsler også nedskrivninger etter årsslutt. Lave volumer vil også gjøre at krillproduktet Qrill Aqua blir mindre tilgjengelig, og salgstallene vil bli påvirket.