Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP betalte 2,0 milliarder kroner i skatt til staten i første kvartal 2019. Det tilsvarer svimlende 96 prosent.

Det kommer etter at selskapets resultat faller, samtidig som Aker BP skriver ned goodwill fra tidligere oppskjøp. Som oljeselskap på norsk sokkel betaler selskapet allerede i utgangspunktet skyhøye 78 prosent av overskuddet sitt til den norske stat som følge av den ekstraordinære oljeskatten.

Skriver ned

"Skattekostnaden var 239 (290) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats for kvartalet på 96 prosent. Hovedårsaken til den høye effektive skattesatsen var nedskrivingen av teknisk goodwill, som ikke gir skattefradrag", skriver Aker BP i en melding.

Netto resultat endte dermed på 10 millioner dollar, eller rundt 87 millioner kroner, mot 169 millioner dollar i samme kvartal året før.

Nedskrivningene av goodwill er ifølge selskapet "utløst av endringer i forventede kostnads- og produksjonsprofiler for framtidige utbygginger i Ula-området".

Fall i inntektene

Uavhengig av den skyhøye skatten, går imidertid Aker BP, som nå er nest største aktør på norsk sokkel etter Equinor, bra, selv om salget er svakere enn på samme periode i fjor, drevet av at oljeprisen er svakere. Omsetningen var på 836 millioner dollar, rundt seks milliarder kroner, ned fra 944 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Driftsresultat var på sin side 287 millioner dollar, eller 2,5 milliarder dollar, mot 505 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Gigantutbytte

Selskapet skriver selv at de leverte god drift og letesuksess i første kvartal.

"Framdriften for selskapets feltutbygginger gikk som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest er i rute til å starte produksjon senere i år", skriver selskapet.

Aker BP betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (eller 1,6 milliarder kroner) i kvartalet, noe som vil si at Røkkes Aker vil få rundt 650 millioner kroner utbetalt. Røkke eier igjen 68 prosent av Aker, og kan dermed se frem til en utbetaling på rundt 442 millioner hvis Aker viderefører overskuddet til sine eiere.

Ellers var selskapets produksjon i første kvartal var 158,7 (158,6) tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd). Netto solgt volum var 162,0 (167,3) mboepd. Petroleumsinntekter og produksjonskostnader for sammenlignbare perioder har blitt omarbeidet som følge av endring i regnskapsprinsipp som er nærmere beskrevet i note 1 til kvartalsrapporten.