Oljeselskapene er en gullgruve for Norge når oljeprisen er så høy som nå (107 dollar fatet - 159 liter). Nettavisen har skrevet hvordan det ligger an til astronomiske oljeinntekter for Norge i 2022.

Den ordinære skattesatsen for oljeselskapene er 22 prosent, og særskattesatsen er 56 prosent. Totalt gir dette en skattesats på 78 prosent.

Men Aker BP anslo i forrige uke i en oppdatering en effektiv skattesats for deres del på hele 80-85 prosent i andre kvartal. Skattesatsen har vært helt oppe i 96 prosent.

Tall onsdag morgen viser at Aker BP i andre kvartal betalte 876 millioner dollar i skatt, 2178 millioner dollar i første halvår. Det er nesten tre ganger så mye skatt som i første halvår i fjor- første kvartal betalte Aker BP 71 prosent i skatt (1,3 milliarder dollar av skattbart overskudd på 1,84 milliarder.)

Les også: Fare for strømrasjonering – slik vil det foregå i praksis

40 milliarder

Runder vi noe enkelt av til 10 kroner for 1 dollar, tilsvarer det hele 21,7 milliarder i skatt etter årets seks første måneder. Fortsetter utviklingen i andre halvår, snakker vi om over 40 milliarder i skatt til staten.

Til sammenlikning: I statsbudsjettet for 2022 er totale sykepenger under folketrygden beregnet til 47,9 milliarder kroner. Regjeringen vil bruke 40 milliarder kroner til bistand, 20 milliarder til barnetrygd og kontantstøtte.

I årets seks første måneder utgjør skattene for Aker BP 75 prosent av overskuddet før skatt.

Det skal sies at oljeinntektene overføres direkte til Oljefondet. Så overføres inntektene til statsbudsjettet gradvis og til evig tid. Uten oljeinntektene går staten med vel 300 milliarder kroner i minus i år.

Dobling

Kvartalstallene viser ellers at Aker BP i andre kvartal hadde totale inntekter på 2,03 milliarder dollar og et resultat før skatt på 1,06 milliarder dollar, ca. 10 milliarder kroner. Det er omtrent en dobling av resultatet før skatt i andre kvartal i fjor. Ifølge TDN Direkt er resultatet og inntektene bedre enn det analytikerne ventet.

Adm. direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP sier i børsmeldingen at han er fornøyd med at kjøpet av Lundin (se under) er blitt gjennomført i kvartalet.

- Det sammenslåtte selskapet har en mer robust og diversifisert portefølje, med næringens laveste kostnader og laveste CO2-utslipp. Det er posisjonert for å levere en lønnsom vekst det neste tiåret. Det gode resultatet gjør at Aker BP nå kan øke utbyttet.

I første kvartal meldte Aker BP om totale inntekter på 2,29 milliarder dollar, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2 milliarder dollar og et resultat før skatt på 1,83 milliarder dollar. Det tilsvarer med dagens valutakurser 18,2 milliarder kroner.

Les også: Norge håver inn på olje og gass – knuser den forrige rekorden

Lavere produksjon

Oljeselskapet kom i forrige uke med en foreløpig oppdatering. Der fremkom det at selskapet i forrige kvartal produserte 181.000 fat med oljeekvivalenter per dag, en nedgang på 27.000 fat fra tilsvarende periode i fjor.

Produksjonskostnadene i forrige kvartal ble anslått til om lag 190 millioner dollar, rundt 1,9 milliarder norske kroner, ned fra 220 millioner dollar i første kvartal.

Aker BP fusjonerte 30. juni med Lundin Energys olje- og gassvirksomhet. Målet er å skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel etter Equinor.

Les også: Røkke overtar Molde – Gjelsten trekker seg ut

Børsfall

Aker BP-aksjen steg tidligere i år til nye høyder i takt med de skyhøye oljeprisene, men aksjen har så fått en knekk (se grafen under).

Markedsverdien av Aker BP ved børsslutt tirsdag var hele 210,9 milliarder kroner. Selskapet er dermed det tredje mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, kun slått av Equinor og DNB.

De klart største eierne i produksjonsselskapet er Aker ASA med 37 prosent og BP. BP med snaue 28 prosent. Ettersom Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av Aker, gir det en indirekte eierandel i Aker BP på ca. 25 prosent.