KrF-politiker Bjørn Alfred Ropstad er ordfører-veteran med 20 års erfaring, pappa til familieminister Kjell Ingolf Ropstad og gjesteredaktør i Nettavisen onsdag. Den erfarne politikeren ønsker gjennomslag for enda mer KrF-politikk:

- Dagligvarer og sånt er ikke noe som trenger å handles på en søndag. Vi trenger å ha en dag da vi kan være sammen med familie og venner og gjøre andre ting enn å shoppe, sier Ropstad.

- Steng Brustadbuene og Plantasjen

Han mener det skulle vært en god del færre søndagsåpne butikker, og ideelt sett ingen åpne butikker på søndager.

- Jeg mener jo at vi ikke skulle hatt brustadbuene heller. Vi trenger et pusterom. Noen må jobbe der, de har også behov for den fridagen, sier politikeren.

- Hvorfor synes du det er en konflikt mellom søndagsåpne butikker og folks behov for fritid? Man kan da gå tur selv om butikken er åpen?

- Vi trenger å endre litt på livsstilen og dempe forbruket. Vi trenger denne dagen til å være sammen med familie og venner og bruke den muligheten til noe annet enn å shoppe, som å gå turer og være ute i friluft. Planlegging løser dette greit. Vi hadde et veldig annet samfunn for bare for noen få år siden. Vi kan godt holde på med noe annet enn å shoppe på søndager.

- Hva med planter? Plantasjen og liknende butikker har søndagsåpent?

- Jeg mener egentlig at heller ikke plantebutikker skulle være åpne på søndager. Hvorfor skal de det?

- Da må vi legge ned mange butikker

Hanne Evensen, kommunikasjonssjef i Kjøpmansshuset, sier at konsekvensen av Ropstads forslag vil være færre butikker, spesielt i distriktene.

- Vi har veldig mange søndagsåpne butikker og det er viktig for oss å ha. Hvis du har en liten butikk på et lite sted, så er det nettopp det at den kan være åpen sju dager i uken som gjør at den kan opprettholde det. For mange butikker er dette er et være eller ikke være. Alternativet til søndagsåpen butikk er da ingen butikk der i det hele tatt, sier hun til Nettavisen.

Hun sier at søndagsåpne butikker er noe kundene deres synes er positivt.

- Det er noe kundene setter pris på, og vi ønsker å gi dem muligheten til det. Vi ser dessuten at mange, spesielt studenter, er glad for muligheten til å jobbe på en søndag, sier Evensen.

- Det er mange andre muligheter for å få seg jobb på søndager, utenom butikkene, sier Ropstad.

- Opp til politikerne

Christian Lykke, administrerende direktør i Bunnpris, mener det finnes gode argumenter både for og imot søndagsåpne butikker.

- Jeg kan forstå både dem som er veldig for og veldig imot søndagsåpne butikker. Selv mener jeg det er politikernes oppgave å bestemme dette, basert på hva befolkningen vil. Så får vi som aktører i bransjen rette oss etter hva som blir bestemt, sier Lykke til Nettavisen økonomi.

Ropstad er også enig i at avgjørelsen må tas av politikerne, på bakgrunn av velgerne. I tillegg mener han saken bør avgjøres nasjonalt.

- Det blir bare press og konkurranse mellom nabokommuner om dette skal bestemmes lokalt, så jeg tror det blir vanskelig. Dette bør bestemmes statlig, sier han.

- Ingen gode grunner til å stenge

Søndager er likevel en viktig omsetnings-dag for Bunnpris-konsernet. En gjennomsnittlig søndags-omsetning tilsvarer rundt 50 prosent av en vanlig hverdag, opplyser Kristian Lykke.

Frode Johansen, eier av Bunnpris Bakklandet i Trondheim er enig i at søndag er en viktig dag, spesielt for de små butikkene.

- For mindre butikker ute i distriktene er søndag en veldig viktig dag, det er da turfolk, fiskere og turister kommer innom. Tvinges man til å holde stengt på søndag da, så vil butikken gå under, sier han til Nettavisen.

Konsekvensen ved å stenge mener han kan bli at mange lokalsamfunn mister nærbutikken sin. Assisterende butikksjef Runar Ottesen er også sterkt i mot å stenge de søndagsåpne butikkene.

- Jeg ser ingen gode grunner til å stramme inn åpningstidene mer enn i dag, sier han.

Ottesen mener spesielt fleksibiliteten er et viktig aspekt.

- Alle bør ha muligheten til å handle, derfor bør vi også holde åpent på søndager. Jeg synes vi har gode reguleringer på dette i dag, og ser ingen gode grunner til å stenge butikkene, sier han til Nettavisen.