Gå til sidens hovedinnhold

Rosenrødt bilde av norsk økonomi

Sentralbanksjefen tegnet et vakkert bilde av ståa i norsk økonomi på tirsdagens grillfest i Stortinget.

For første gang i historien valgte finanskomiteen på Stortinget i desember i fjor å innkalle sentralbanksjef Svein Gjedrem for å svare på spørsmål om Norges Banks rentesetting. Finanspolitikerne var så fornøyde med grillseansen at de tirsdag gjentok suksessen.

Klikk her for å lese hva Gjedrem sa i fjor

- Likevekt
I sitt innledningsforedrag la Svein Gjedrem stor vekt på å understreke at norsk økonomi har foretatt en myk landing etter den langvarige oppgangen fra 1997 til 2003. Han mener situasjonen er normalisert igjen etter en tung periode med høy rente og kronekurs, som igjen førte til masseoppsigelser i industrien.

Nå vokser sysselsettingen, samtidig som produksjonen øker, krona har stabilisert seg, renta er lav og lønnsveksten er til å leve med.

- Slik er det en likevekt i norsk økonomi, oppsummerte Gjedrem.

Tatt på senga av lave priser
Sentralbanksjefen la samtidig ikke skjul på at det er nok av utfordringer å ta fatt i for de som skal styre rentenivået her til lands. «Hovedproblemet» er den rekordlave prisstigningen, som sørger for at styringsrenta har ligget fast på 1,75 prosent det siste halvåret. De aller fleste ekspertene tror renta forblir like lav til et godt stykke ut i 2005.

Gjedrem innrømmer at han ble tatt på senga av prisutviklingen.

- I fjor sa vi at inflasjonen var kommet ned på et lavt nivå, men vi ventet at den gradvis ville ta seg opp. (..) Senere har den falt enda mer. Strukturelle tilpasninger i vare- og tjenestemarkedene kan indikere lav inflasjon også en tid framover, sa han.

Sentralbanksjefen understreket samtidig at han ikke anser lav prisvekst som et problem i seg selv. Lave priser kan være en fordel forutsatt at de ikke står stille for lenge av gangen, mente han. Også lave renter i en periode kan vær svært gunstig for økonomien, ifølge Gjedrem.

- I perioder vil det være riktig å stimulere økonomien med lave, eller til og med negative realrenter. Festner inflasjonen seg på et svært lavt nivå, vil renten være mindre slagkraftig som virkemiddel fordi den ikke kan settes lavere enn null. Dersom økonomien igjen blir utsatt for uventede negative forstyrrelser har vi lite manøvreringsrom, understreket han.

Frykter ikke gjeldskrise
Gjedrem viet også den voldsomme økningen i boligpriser og menigmanns gjeld mye oppmerksomhet. Boligprisene har steget med hele ni prosent per år i gjennomsnitt de siste ti årene, og det er hovedgrunnen til at husholdningenes gjeld vokser i ekspressfart.

- Når renten er unormalt lav, kan det være en særlig utfordring for låntakere å vurdere egen evne til å betjene lån over tid. Tilsvarende stiller en slik rente større krav til bankenes vurdering av kredittverdighet, advarte Gjedrem, som samtidig påpekte at han på kort sikt ikke tror et rentehopp ville løse problemet.

- I dag – med fortsatt lave renter ute og nær sammenheng mellom vår rente og kronen – ville en strammere pengepolitikk dempe etterspørselen på lån først og fremst fordi arbeidsplassene ville bli mer usikre med sterkere krone.

Mange eksperter advarer mot at vi nå er på vei mot en ny gjeldskrise på linje med den vi hadde på begynnelsen av 1990-tallet. Gjedrem tror ikke at det kommer til å skje.

- Samtidig har overgangen til inflasjonsstyring redusert muligheten for at husholdningene utsettes for et dobbelt sjokk i form av økt arbeidsledighet og økt rente, slik de ble på begynnelsen av 1990-tallet. Blir økonomien utsatt for forstyrrelser som kan gi økt arbeidsledighet, vil prisstigningen normalt avta, og renten vil bli satt ned, sa han.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot