Rune Bjerkes milliardhodepine

Foto: Solum, Stian Lysberg (SCANPIX)

Er DNB NOR børsens svar på Titanic? Under overflaten skjuler det seg et milliardproblem.

13.02.09 18:41

Rederier over hele verden sliter økonomisk, men verdens ledende shippingbank har ikke tapt fem øre på shippinglån. Det tror ikke aksjemarkedet på.

På papiret går landets største bank bra. Men tross solide overskudd falt DnB NOR som en stein på børsen.

Årsaken er at markedet rett og slett ikke tror på at bankenes regnskaper viser et riktig bilde.

Frykter shipping
Internasjonal skipsfart er et av de største ofrene for den internasjonale finanskrisen. Når bilsalg og internasjonal handel stagnerer, synker også etterspørselen etter frakt.

På Oslo Børs sliter særlig John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean tungt i sjøen, med et kursfall på 84 prosent det siste året.

Men også de andre store rederiene har opplevd en kursmassakre (se tabell under).

Kursfallet betyr at aksjemarkedet mener at 50-60 prosent av den verdijusterte egenkapitalen har forsvunnet det siste året. I kroner og øre er det snakk om verditap på 20-25 milliarder kroner for eierne av de norske shippingaksjene.

Enorme shippinglån
Som en av verdens ledende shippingbanker har DNB NOR fortsatt å låne ut penger til shipping gjennom hele 2008.

Bankens utestående til skipsfart har økt med nesten 50 milliarder kroner det siste året, til 137,8 milliarder kroner ved årsskiftet.

Faktisk er mer enn en av ti kroner som DNB NOR har lånt ut over hele verden i shipping.

Ingen tap
DNB NOR har altså fortsatt å låne ut penger til en bransje som er i fritt fall, uansett om man ser på skipsverdier, rater eller aksjekurser.

Normalt ville det ført til store tap i regnskapet fordi bankene ikke skal vente til tapene har skjedd, men også føre beregnede tap inn i regnskapet.

Til tross for dette har altså DNB NOR ikke tapt en krone på utlån til shipping i hele fjor. I årets tre siste måneder har banken tvert imot inntektsført tre millioner kroner som er gjenvunnet på tidligere tap. Ingen andre bransjer har så lite tap.

Rederi

Kursfall

Stolt-Nielsen

59 %

Wilh. Wilhelmsen

57 %

Odfjell

50 %

Golden Ocean

84 %

Eitzen Chemical

61 %

Økt risiko
Selv om DNB NOR foreløpig ikke har tatt noen shippingtap i regnskapet, innrømmer banken at risikoen har økt betydelig.

I fjor mente banken at lån for over 27 milliarder kroner hadde fra 0,75 - 2,0 % sjanse for å bli misligholdt.

I år er summen økt til 47 milliarder kroner. I tillegg har man også fått en ny gruppe på 12 milliarder kroner hvor man mener at det er mer enn 2 % sjanse for mislighold. I fjor var den gruppen tom.

Det betyr at DNB NOR nå regner med at de har shippinglån for totalt 59 milliarder kroner hvor det er en viss risiko for tap.

Les bankens egen vurdering her.

Kollaps
Hovedkonkurrenten Nordea tegner et svart bilde i sin foreløpige årsrapport:

- Shippingmarkedet svekket seg ytterligere mot slutten av året. Spesielt konteinermarkedet og tørrlast ble smadret, og de lider av kollaps i frakteratene som følge av økonomisk nedgang og økt usikkerhet i verdenshandelen, skriver Nordea.

Banken tok 90 millioner kroner i tap på shipping, og hver eneste tapskrone kom i årets tre siste måneder.

Nordea skriver at bankene vil jobbe aktivt for å få ned tapsrisikoen på shipping det neste året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.