Russerne sikler etter norsk gass-teknologi

Foto: Terje Bendiksby (Scanpix)

Russerne vil mer enn gjerne bruke norsk teknologi når de enorme gassfeltene i nordområdene skal bygges ut. Men Statoil-sjef Helge Lund må finne seg i at det er erkerivalen Hydro som ligger først i løypa.

25.08.04 15:24

Mandag denne uka signaliserte Statoils nyslåtte konsernsjef Helge Lund at selskapet vil bruke erfaringene fra Snøhvit-utbyggingen til å skaffe seg et fotfeste i de russiske nordområdene. Russerne har allerede påvist flere enorme gassfelter til havs, men foreløpig er ingen av dem bygget ut.

Sparer penger på norsk teknologi

Den russiske gasskolossen Gazprom har fått ansvaret for å bygge ut det aller største feltet som er påvist i dette området, nemlig Shtokman. I et intervju med bladet Eurasia Offhore gjør nestleder for Gazproms styringskomité, Alexander Ryazanov, det klinkende klart at det er aktuelt å bruke norsk teknologi.

- Nordmennenes forslag om å bygge ut Shtokman ved en undervannsutbygging uten bruk av plattform, slik man gjør i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange og Snøhvit, er svært interessant for oss, sier Ryazanov.

Den første fasen av Shtokman-utbyggingen er beregnet å koste minst 10 milliarder dollar. Gazprom-toppen regner med at en undervannsutbygging alene vil redusere utbyggingskostnadene med 1 milliard dollar.

Skal til USA

Russerne foreslo opprinnelig å transportere Shtokman-gassen via rør til markedene i Sentral- og Vest-Europa. Nå har Gazprom fått øynene opp for den løsningen som er valgt på Snøhvit, nemlig transport via skip. Det vil gjøre det mulig å nå fram til det attraktive gassmarkedet i USA.

- Ifølge de foreløpige undersøkelsene vi har foretatt, vil flytende naturgass (LNG) fra Russland være konkurransedyktig i det amerikanske markedet. En av de største fordelene er at avstanden fra Russland er kortere enn fra for eksempel Den Persiske Gulf, sier Ryazanov til Eurasia Offshore.

Hydro et hestehode foran

Men til tross for at Gazprom trolig kommer til å ende opp med en utbygging som til forveksling er lik Snøhvit, bestemte Gazprom seg i juni for å velge Norsk Hydro som teknisk partner på Shtokman. Hydro har jobbet målrettet i 15 år for å få innpass i Russland, og det er trolig denne innsatsen som gjorde at Eivind Reiten & co. trakk det lengste strået.

Hydro er utbyggingsoperatør på Ormen Lange-feltet vest for Kristiansund, og teknologien brukt i dette prosjektet er også høyst relevant for Shtokman-feltet. Den store forskjellen er at Ormen Lange-gassen bringes fram til kjøperne via undersjøiske rørledninger.

Hydro er foreløpig ikke sikret noen deltakelse i selve utbyggingen. Dette skal først avgjøres rundt kommende årsskifte, ifølge Ryazanov. At Gazprom har behov for vestlig teknologi og kapital, legger han imidlertid ikke skjul på.

- Shtokman-prosjektet er ganske komplisert både når det gjelder utbyggingsteknologi og logistikk, og derfor er det svært viktig at vi velger den riktige utenlandske partneren, fortsetter Ryazanov.

Banebrytende

Den største utfordringen i forbindelse med utbyggingen er trolig avstanden inn til land. Skal Shtokman bygges ut med et undervanns produksjonsanlegg, må brønnstrømmen bestående av vann, gass og oljekomponenter føres i en 550 kilometer lang rørledning til et prosessanlegg på land. Det har ikke vært forsøkt før.

For å komme konkurrentene i andre deler av verden i forkjøpet, har Gazprom det travelt med å komme i gang med utbyggingen. Håpet er å kunne starte produksjonen i 2010, og seinere utvide produksjonskapasiteten i flere faser. På sikt kan den årlige produksjonen fra Shtokman komme opp i 100 milliarder kubikkmeter, langt mer enn den samlede produksjonen fra norsk sokkel.

Gazprom regner med at Shtokman-feltet inneholder cirka 3.200 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, nesten tre ganger så mye som det norske Troll-feltet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.