November ble det mirakelet mange håpet på: Enorme mengder nedbør endte med at Statnett friskmeldte det norske strømsystemet.

Dette har sendt «markedets» forventninger til strømprisen ned kraftig ned, sammenlignet med bare for et par måneder siden.

Men nå har igjen prisene på strøm skutt til himmels. I løpet av en uke har spekulantenes forventninger til prisen på strøm i januar økt med rundt én krone, mens prisen til våren er nesten doblet seg.

Samtidig har vi sett at de høye strømprisene ikke lenger holder seg i Sør-Norge.

Hvor høy blir prisen fremover?

Det er ingen som med sikkerhet kan si noe om hvor høye strømprisene blir fremover, men Gudbrandsdal Energi har utarbeidet en ny strømprognose basert på hva markedet selv tror på av priser fremover.

I praksis betyr dette hva strøm omsettes for på Nasdaq-børsen av strømselskaper og spekulanter.

Prisene er betydelig nedjustert fra forrige prognose ifra slutten av september for Sør-Norge. Samtidig er det bare mindre justeringer på prisforventningene i Midt- og Nord-Norge, trass høye priser de siste dagene.

– Prisprognosene for vinteren er heldigvis langt lavere i dag enn for noen måneder siden. Markedet tror på gjennomsnittlige månedspriser på rundt 5 kr/kWh inkludert merverdiavgift for januar og februar, forteller produktsjef Karl Einar Svor i GE.

– Er denne ukens priser i Midt- og Nord-Norge bare et kortvarig blaff?

– Ja, 1. kvartal i Midt-Norge handles nå for 75,9 øre, mens den i Nord-Norge er 64,2 øre, sier Svor til Nettavisen.

Norske priser avhenger av utlandet

Han er klar på at prisen i Norge i stor grad vil henge sammen med våre naboland.

Les også: Derfor er strømprisen høy, selv om magasinene er fulle

– Det er stor kapasitet på våre utenlandskabler, og prisene fremover vil derfor avhenge mye av de europeiske prisene, som igjen er forbruk, vær og temperaturavhengig. Med mildt vær og høy vindkraftproduksjon vil prisene bli mer moderate. Med kulde og lite vind, vil vi oppleve høye priser. Vinteren i fjor var preget av høye pristopper, der det ofte var høyest timepriser på morgen og ettermiddag. Når du bruker strøm, vil bli avgjørende i en slik prissituasjon.

Strømstøtten blir avgjørende

Regjeringen har slått fast at strømstøtten skal fortsette så lenge det er behov for den.

Støtten ble i høst økt til 90 prosent av beløpet over 87,5 øre (70 øre uten moms).

Forutsatt at prisene i vinter vil bli liggende på et gjennomsnitt på 4,50 kroner igjennom hele vinteren, betyr det at strømstøtten blir rundt 3,25 kroner per kWh.

For Midt-Norge kan det se ut til at det ligger an til noe strømstøtte i flere måneder, mens det vil bli svært spennende å følge med om Nord-Norge også kommer til å få strømstøtte for første gang.